tuomel reikšmė

Kas yra tuomel? tuomél adv. Š, FrnW, JT458 1. Svn, Šmn, Pl, Sb, Skp, Vp, Kvr, Rm visą laiką, dažnai, nuolat, be paliovos: Tas senis čia tuomél ir tuomél Antš. Tuomél lyja, tuomél lyja, kas čia tik ir bus iš tokių orų Slm. Dirbi daug, raudi tuomél Kp. Tėvas tuomél vėlai grįžta Ut. Labai tuomel pradėjai ateit, reiks kai kada išvyt Pnd. Tuomél pas juos važiuoja ir važiuoja svečiai Vb. Kad priprato, tai tuomel, kur buvęs kur nebuvęs, vis čia An. Reikia mums mylėti V. Dievas tuomél A.Baran. Užvydau … sukimus didelio stulpo smėlio apačioj juodo debesio, tuomel judančio viršuj BM56(Žb). 2. tuojau pat: Apsikabino kojom ir pasileidė galva žemyn jau; tai, sako, kunigas tuomél įlėkė išsigandęs bažnyčion Kp. 3. kartu, išvien: Jie visi tuomel gyvena Tršk.

Ką reiškia žodis tuomeliai? Visi terminai iš raidės T.