veidmainys reikšmė

Kas yra veidmainys? veidmainỹs, -ė̃ smob. (3a) KBII74, KI471,554,636, KII150, K, LsB298, Š, Rtr, DŽ, FrnW, OGLIII70, KŽ; Lex49, Q340, R, R203,399, MŽ, MŽ269,538, S.Dauk, N, M, L, LL76, ŠT200, veidmaĩnis, -ė (2) Sr(Slnt, Ms), J.Jabl, NdŽ; Lex43, D.Pošk, Rtr nj. kas veidmainiauja, kitokiu rodosi, apsimetėlis; šventeiva: Veidmainỹs žmogus NdŽ. Nemėgstu šito veidmaĩnio Smln. Drąsieji turi savo tiesą, veidmainiai – savo, girtuokliai ir grobstytojai – taip pat savo J.Gruš. Atviras priešininkas mažiau pavojingas negu veidmainys draugas A.Vien. Veidmainis maldose I. Dieve, duok, tikras krikščionis kad būčiau, o ne veidmainys! Ns1856,1. Veidmainiai tau pavydėjo dėl prakeiktųjų naudų savo Mž162. O Jėzus, pažinęs kytrystę jų, bylojo jis: – Kam mane gundinat, veidmainiai? VlnE126. O kad pasnykaujate, nebūkite kaipo veidmainiai nuliūdę GNMt6,16. Veidmaini, išmesk pirm rąstą iš akies tavo BPII245. | Šikšnosparnis buvo veidmainỹs PP80. ^ Veidmainis pats save prigauna, o ne kitus LTR.

veidmainys sinonimai

Ką reiškia žodis veidmainysta? Visi terminai iš raidės V.