žaizdras reikšmė

Kas yra žaizdras? 1 žaĩzdras sm. (4) Š, Rtr, RŽ, NdŽ, (2) K.Būg(Skp, Jž), NdŽ, KŽ; L 1. MitII146, LKAI185(Klp, Vdk, Brž, Čb), Skp įrenginys metalui kaitinti, (kalvės) židinys: Pagruzdink žaizdrè J.Jabl. Kalvės žaĩzdras DŽ1. Žaizdras iš akmenų ir plytų su dumplėmis įrengiamas k[alvės] gale MLTEII33. Svarbiausi [kalvės] įrengimai yra žaizdras, kur kaitinama geležis, dumplės ir priekalas LEX364. Ragažiai, gelžūnės atsiranda kalvė[je] ties žaizdrù nuo molio ir gelžies sudegintos J. Akmeniniais angliais kūreno žaĩzdrą kalvoj Aln. Žaĩzdras gi didžiausias stovi [kalvėj], tenai anglių papylė, ažudegė, tai te įkišė geležį, tai tada sulenkė Kp. Mūsų kalvis žaizdrè geležį įkaitydavo lig baltumo ir tada lankstydavo, kaip norėdavo Skrb. Senutė pamentė jai (Eglei) nunešti čeverykus pas kalvį ir paprašyti pagruzdyti juos žaizdre BsPIII319. Užkūrė žaizdrą, užvirino geležį – Vitkus prašė plieno žagrei primesti M.Katil. | prk.: Aš ugnį pagrobiau iš dieviškojo žaizdro, tu – meilę nemirtingąją V.Myk-Put. ^ Nedumiamas žaizdras užges Gr. ║ PolŽ150, LTEXII463 tech. aukštakrosnės ar kitos metalurginės krosnies dalis, kurioje deginamas kuras. ║ LTEXII463 tech. neaukšta pramoninė krosnis, kurioje kaitinamas, lydomas ar perlydomas metalas, degami keraminiai dirbiniai. 2. FrnW vieta (lauke ar kamine) ugniai kūrenti, pirkios židinys, ugniakuras: Žaizdrè, tai ne pečiuj karštis Sdk. Pačian žaizdrañ buvo įkišus rankytę [mergaitė] Krs. ║ laužas: Taukai išvarva žaizdran, taip paspirgini ir valgai Adm.
2 žaĩzdras, -à adj. (4) KŽ žydras: Akys jūsų tegul neregi žaizdro dangaus ir gražios žemės rš. ◊ žaĩzdros žolìkės KŽ; MitII140(Prk) bot. pelkinė neužmirštuolė (Myosotis palustris).

žaizdras sinonimai

Ką reiškia žodis žaizdrelis? Visi terminai iš raidės Ž.