žuvimas reikšmė

Kas yra žuvimas? 1 žuvìmas sm. (2) Rtr, Š, ŠT330, DŽ, NdŽ, KŽ → 1 žūti: 1. M, L, Antz Prisiminė, kaip verkė [tėvas] prieš septynetą metų, perskaitęs laikraščiuose apie narsiųjų Atlanto nugalėtojų žuvimą J.Mik. J. Bobrovskis apdainavo prūsų žuvimą kaip mirštančiojo riksmą rš. Tuoj Jono [Kazlausko] žuvimù nekalbėkim, nežinia Nmj. Brolio keršto ji (ragana) privengė, tai ir jam žuvimą rengė S.Nėr. Tos pačios rūšies žvėrių susirėmimas retai pasibaigia vieno kovotojų žuvimu rš. ║ I kaip medų [bitės] nešė perniai prieš žuvìmą, prieš mirtį! Pšš. 2. Žmonių žuvìmas po tas žemes neapsakomas: vargai bėdos DūnŽ. Koks čia žuvìmas, ne kokio vargo i bėdos Slnt. 3. BŽ449 Daikto žuvìmas ne visados yra jo žūtis FT. Jis apsaugojo savo turtą nuo žuvimo sp. 4. Laivo žuvìmas NdŽ. Balso žuvìmas BŽ17. | prk.: Konstantinopolį užgrobę turkai netiesiogiai, per Bizantijos imperijos žuvimą, sutvirtino Maskvą rš. Vilties žuvìmas BŽ18. Vergija yra neįmanoma dvasiai, tai būtų jos žuvimas ir amžinoji prapultis R.Gran. Bolševikinis voras apraizgo visą kraštą ir visi tame krašte yra pasmerkti lėtam žuvimui A.Rūt. 5. Augalų žuvimas ŽŪŽ36. \ žuvimas; išžuvimas; nužuvimas; pražuvimas; sužuvimas
2 žuvìmas sm. (2) Š → 2 žūti.

žuvimas sinonimai

Ką reiškia žodis žuvinas? Visi terminai iš raidės Ž.
Draugai
Vertimas internete