dermė reikšmė

Kas yra dermė? 1 dermė̃ sf. (4) 1. Kos42 sandora, taika, vienybė: Kokia čia dermė̃, kad nekenčia! Kair. Dermė tiems namams ir visiems gyvenantiems M.Valanč. Dermė̃s tenai nebuvo J.Jabl. Gyvenom dermėj, be vaidų, be triukšmų J.Jabl. Koki teipag tenai dermė būtų tarp anų brolių MP342. Mus dermėj laikytų PK187. Ir pats dermėspi judina KN223. 2. derėjimas, derybos, lygimas: Dermė̃ – tas tiek prašo, tas tiek duoda Zr. Aš penkius dėjau, anas keletą nuleido – tai ir visa dermė̃ Trgn. Na ką gi, ar toli dar dermė̃ – ar nupirkai? Skp. Toli dermė̃s galas Ds. Kaip derėjot, aš prie dermė̃s nebuvau Km. Be dermė̃s nupirko arklį Pn. Be dermė̃s du kartu užmoki Prng. Neina į der̃mę (nesudera) Ds. 3. lažybos: Jis susidera, be dermė̃s nevalgo Jnšk. 4. TrpŽ muz. sąskambis, harmonija. 5. (neol.) sutartis: Dvarininkai sudaro su valstiečiais dermes dėl žemės nuomojimo A.Janul. ◊ dermė̃s júosta Krp, Mšk; Kos151vaivorykštė: Dermė̃s júosta pasirodė po lietaus Lg. Dermė̃s júosta pasirodė – nebebus lietaus Šl.
2 dermė̃ sf. (4) Dbg derlius: Gera vasarojaus dermė̃ Mlt. Geros rugių dermė̃s šiemet nelaukėme Lb. Šiemet prasta dermė̃ bul'bų Krd.

dermė sinonimai

dermė antonimai

Ką reiškia žodis derna? Visi terminai iš raidės D.