ėdrus reikšmė

Kas yra ėdrus? ėdrùs, -ì adj. (4) 1. Q193, R146, B, K kuris gerai, daug ėda (apie gyvulius): Kurs žmogus, gyvolis daug ėda, tas ėdrùs J. Kas ėdrùs, tas rajus J. Ėdrùs gyvulys geriau laikyt Dkš. Ėdrus paršas greičiau auga Btg. Kumeliotė baisiai ėdrì – kur pririši, te kaip deginte išdegina Dbk. Mūsų kiaulės ė̃drios – ką tik paduodi, tą jos suėda Šmk. Senas gyvulys ėdrèsnis Pc. ^ Ėdriam šunie nėra bado Yl. Akis už pilvą didesnė, už kiaulę ėdresnė KrvP(Mrk). ėdriaĩ adv. K. 2. Auk menk. kuris daug, godžiai valgo, ėda, ryja: Toki ė̃drūs vaikai – negali prišert Gs. Ėdriáusias, o sudžiūviausias Gs. 3. SD354, Kv kuris daug valgo: Mūsų piemenys yra ė̃drūs Klm. Bjauru būti per daug ėdriai Žem. ^ Ėdrus kaip paršelis Trg. 4. tinkamas ėsti, ėdamas: Žolė augo didelė ir tokia ėdrì Rod. Šienas ėdrùs, gerai ėda karvės Dbč.

ėdrus sinonimai

Ką reiškia žodis ėdrybė? Visi terminai iš raidės Ė.