gedauti reikšmė

Kas yra gedauti? gedáuti, -áuja (-áuna), -ãvo intr. 1. klausti, ieškoti, teirautis pasigedus kokio daikto; ilgėtis: Gedáuti yra ieškoti, kas buvo, o nėr J. Pasizgesi, kaip neteksi, gedáusi, bet nerasi tu mane J. Visi gedáuna, kur dingai, prapuolei J. Brolis pasizgedęs tave gedãvo J. Būč negedãvusi, būč neradusi J. Pasizgedo Drūktenienės Jonuko. Sykiu ir motina ėmė gedauti Žem. Savo vaiko gedauju – ar nematei kur nors? Slnt. Tegu nelaukia, tegu negedáuja: juk žino, kad nesugrįšiu JD1164. Gedáuja, kad koks daiktas prapula Tv. Karvė veršio gedáuja Kv. Juo greičiau veršį nu karvės atemi, juo ans mažiau gedau[ja] Vvr. Savo avies par tris mėnesius gedavau Up. Buvo svečias atvažiavęs, šeimininkų gedavo Nmk. Aš ten gulėjau tris nedėleles, nėks manęs negedavo D20. Gedausiu tavęs su kanklėmis S.Dauk. Kad mergelę gausiu, daugiaus negedáusiu JV1076. Tik pasišalinau valandelę, tuojau ir pradėjo gedáuti Plt. Pasekėjai pradėjo gedauti, jog nesą jos butoje to, ką piršlys buvo sakęs S.Dauk. Nebrasi, neieškok, nėra ko begedáuti Užv. Vogusiamjam viens grieks, gedaujančiamjam penki BzF54. | refl.: Jei dar gerą vyrą gausiu, tėvo nesgedausiu Čb. 2. norėti, geidauti: Marti gedãvo sūrio, t. y. norėjo J. Atvedžiau tą dainininkę, kurios gedavaĩ J. Močiute, nesėk tankiai žalių rūtelių: jau negedauja mano širdelė Nm. Gedauja paprasto šilto gėralo Žem. Žmonės labai gedavo žalmargio muilo Rs. Onutė tavęs gedáuja į virtuvę Kl. Kai bernelį jauną gausiu, daugiau nieko nebgedausiu Up. Balsu jo gedauti pradėjo M.Valanč. \ gedauti; pagedauti

gedauti sinonimai

Ką reiškia žodis gedimas? Visi terminai iš raidės G.