geidauti reikšmė

Kas yra geidauti? geidáuti, -áuja (-áuna), -ãvo intr. Š, géidauti, -auja, -avo OG323 1. geisti, trokšti; ilgėtis; prašyti; reikalauti: Kūdikis geidáuja motinos K. Sesuo kada geidáuna gauti knygą J. Tamstos jau daug geidáunat (norit, reikalaujat) Švnč. Mes seniai geidãvom, kad tik tu atvažiuotum Skr. Jėg nenori duonos su sviestu, tai gal karšto akmenio geidáuni? Ds. Tai ponelis, nevalgo, kas paduota ant stalo, bet geidauja skanėsių Rod. Zigmas ir ženytis geidáuja Pc. Geidavo mergaitė jau seniau, kad nuvežčiau pas motiną Srv. Ko geidavo, tai ir gavo A.Strazd. Aš nei negeidavaũ (neprašiau) atostogų Dkšt. Saliamonas nieko kito negeidavo, tiktai išminties S.Stan. Tatai, ko mes teip ilgai geidavome, dabar išsipildė VŽ1904,1. Kitąsyk jis dar geidáudavo tos pažiūros (pažiūrėti ką nors) Skr. Ko mūsų širdis geidauti turi prš. Kito gero negeidauk Tat. Duok, kad geidautumbim tavęs PG. Tas per savo ilgą amžią daug buvo geidavęs kitos šviesos Ns1841,3. Tos knygos rašytojai ir leidėjai žino, jog tokia knyga labai yra geidaujama Vd. Pagaliau pasirodė puiki geidaujamoji saulė Š. 2. pasigesti, gedėti: Giria, giria, tu geidauji tos senovės mylimos KlvD381. Jei da gerą vyrą gausi, brolių negeidausi Jrb.| refl.: Marti geidavos tris nedėlėles, sesuo – trejus metelius TŽIII421. \ geidauti; įsigeidauti; pageidauti; sugeidauti

geidauti sinonimai

Ką reiškia žodis geidautojas? Visi terminai iš raidės G.