įplūkti reikšmė

Kas yra įplūkti? 1 įplū̃kti, -ia, į̃plūkė tr. 1. LL260 išmušti (molio aslą, krosnį ir kt.): Klojime gerą padą į̃plūkėm Jnšk. Įplū̃k gerai klojimo padą, kad moliai nesilupinėtų Ėr. Vakar į̃plūkiau pečiun laitą Slm. Troba pastatyta, belieka tik krosnis įplū̃kti Š. Pamatus žabais lig langų aptvėrė, žemėmis apipylė, aslą raudono molio įplūkė rš. |refl. tr.: Pečių insìplūkėm Kvr. Pasistačius pirkia, reikia tuoj krosnis įsiplū̃kti Š. 2. smarkiai prilupti: Virvagaliu kai inplūksiù – nereiks daugiau lįst, kur nereikia Klt. \ plūkti; apiplūkti; atplūkti; įplūkti; išplūkti; nuplūkti; paplūkti; parplūkti; perplūkti; prasiplūkti; priplūkti; suplūkti; užplūkti

Ką reiškia žodis įplūsti? Visi terminai iš raidės Į.