nuplūkti reikšmė

Kas yra nuplūkti? 1 nuplū̃kti, -ia, nùplūkė 1. tr. Grž nuvalyti spalius (nuo linų), nubrukti: Linus nuplū̃kti reik, nušukuoti, suverpti ir išausti Kž. Geras vyras nuplū̃kia pundelį per dieną Jnš. Mes vienos linelius nùplūkėm Rz. 2. refl. tr. mušant kultuve, išplauti, nuvelėti: Pačios nusivežėm ir pačios nusìplūkėm rūbus Ds. 3. tr. nudirbti: Ar jis nedirbo, ar namų nežiūrėjo, ar darbų nenuplūkė už visus samdinius mūsų kieme? J.Balt. 4. refl. Sml nusikamuoti dirbant, nusivaryti: Per dieną visai nusìplūkė prie rugių pjovimo Jnš. Ale ir nusìplūkiau par rugiapjūtę! Ut. Parvasar in lauko teip nusiplūki, kad, rodos, net kvepia žiema Vj. Keliu ropoja nusiplūkusi, varvanti prakaitu kumelšė J.Balt. Plačią pradalgę imi – nusiplūksi rš. 5. tr. nuvarginti einant: Jis kojas nuplūkė bevaikščiodamas rš. | refl.: Ūkininko kojos gana per savo gyvenimą nusiplūkia rš. 6. intr. Dgl, Ds, Slm su vargu toli nueiti, nuvažiuoti: Par dieną ir nùplūki į Kauną Ar. Nuplū̃kt tokį kelią tai ne juokai, o dar žiemos laike Lnkv. Nùplūkiau tokį šmotą kelio, ir nieko neradau Paį. | refl.: Be reikalo nusìplūkiau Pandėlin šiandiej Pnd. \ plūkti; apiplūkti; atplūkti; įplūkti; išplūkti; nuplūkti; paplūkti; parplūkti; perplūkti; prasiplūkti; priplūkti; suplūkti; užplūkti

Ką reiškia žodis nuplūkšti? Visi terminai iš raidės N.