apiplūkti reikšmė

Kas yra apiplūkti? 1 apiplū̃kti, -ia, apìplūkė tr. 1. mušant apdėti moliu: Mėšlyno pakraščius apiplūkti moliniu pylimu rš. Norint apsaugoti šulinį nuo mikroorganizmų ir kitokių nešvarumų, reikia apie rentinį apiplūkti moliu bent iki dviejų metrų gilumo rš. Kad krosnis neišsiskirtų, didieji akmenys, kurie sudaro krosnies pagrindą, būdavo apiplūkiami moliu rš. 2. apmušti, apspaudyti (molį, žemes): Apiplū̃k su kūlele molį klojime Ėr. Akmenį jis apkasė ir koja apiplūkė iš pakraščių rš. Kuo apiplūks kapą, pijokėlį mano? – Lopetom atvirkščiom, širdele mano! LTR(Ps). 3. kiek apvalyti nuo spalių (linus), apibrukti: Apiplū̃k paviršiam linus – bus geri parduot Ėr. | refl. tr.: Plūkėjas jau saują linų ir apsìplūkė Lnkv. 4. plūkiant apkasti, apkaupti: Apiplū̃k kopūstus Ds. Reikia uždabot [bulves], reikia apiplū̃kt Zr. Visus kopūstus apìplūkė Kkl. 5. kratant apiplauti: Bulbos žemiuotos, reikia apiplūkt per šulnį nusnešus Prng. 6. Š, LL135 apmušti, apdaužyti: Vakaruškose bernai jį gerokai apìplūkė Rm. Jį abudu broliai apstojo ir apìplūkė Ėr. Dažnai savo vaikus apiplūkiù Rk. \ plūkti; apiplūkti; atplūkti; įplūkti; išplūkti; nuplūkti; paplūkti; parplūkti; perplūkti; prasiplūkti; priplūkti; suplūkti; užplūkti

Ką reiškia žodis apiplūsti? Visi terminai iš raidės A.