priplūkti reikšmė

Kas yra priplūkti? 1 priplū̃kti, -ia, prìplūkė 1. tr. plūkiant padaryti kietą, sumušti, prispausti: Smagiai mat važiavo, greit lakstė, tai prìplūkė žemę Slm. Lietus prìplūkė dirvą, negalima rugių sėt Ds. Kiemas nupilti žvyrium ir priplūkti, kad nedulkėtų Db. Gazono sėklas reikia priplūkti rš. 2. tr. plūkiant prikimšti, pripildyti: Klojime reikia padą išlygint, duobes molio priplūkt Ėr. | prk.: Pirkia graži, ale gerai jai priplūkė (įdėjo) pinigo Mlt. 3. tr. priplakti, išguldyti: Visus kviečius prìplūkė lietus prie žemės Ktk. Lietus prìplūkė visus linus Ds. Smagus lietus negerai – priplū̃kia javus in žemę Skdt. 4. tr. plūkiant pristatyti, pridurti: Prašė priplū̃kt plūktinį Slm. 5. intr. išvalyti linus nuo spalių, pribrukti: Šiemet linų daug priplū̃ksim Ėr. 6. tr. smarkiai primušti: Jie berną, radę agurkuose, gerokai prìplūkė Ėr. Tylėk, ba kad priplūksiù lazda, tai net skalysi! Km. Aš jį kad priplūkiau, tai jis daugiau nebestumdys Ds. Tik priplūkt reikia bernioką už tokį ganymą Ssk. Vagį taip priplūkė, kad daugiau nebenorės vogt Sdb. Ažu tavęs ir mane gali te priplū̃kt Sdk. 7. tr. privarginti einant: Taip kojas prìplūkiau, kad ir pajudinti negaliu Svn. 8. refl. sunkiai prisidirbti, privargti: Prisìplūkiau per dieną prie tų linų mynimo Ėr. Tiek prisiplūkiau, kad vos bepaeinu Ps. Per dieną prisiplūki žmogus, kad vakare ir rankų negali pakelt Km. Prisìplūkė ir ji žmona per visą gyvenimą Slm. Aš jau prisìplūkiau, gal tu ben kiek paartum Ut. Jūs susmilkę, jūs surūkę lekiat namo prisiplūkę Pn. 9. intr. daug prieiti, prisirinkti, priplūsti: Kad prìplūkė, tai prìplūkė žmonių pilna rinka! Sv. 10. refl. su vargu prieiti, prisiartinti: Šiaip taip prisiplūkę prie pirmos geležinkelio stotelės, draugai netrukus turėjo bėgti ir iš ten rš. 11. intr. sunkiai, su vargu privaikščioti: Kiek aš prìplūkiau par visą žiemą, o kelias nedoras, ažpustytas! Ut. 12. tr. smarkiai privalgyti:ryto kaip priplūkiau gerai lašinių su kopūstais, tai per dieną valgyt nenorėjau Mšk. ◊ kójas priplū̃kti einant privargti: Beieškodamas arklių kójas prìplūkiau Ėr. Tik kójas prìplūkiau, o nieko gera negavau Svn. Prìplūkiau kójas – tiek kelio Ds. Tai prìplūkiau kójas – kelias blogas Dglš. \ plūkti; apiplūkti; atplūkti; įplūkti; išplūkti; nuplūkti; paplūkti; parplūkti; perplūkti; prasiplūkti; priplūkti; suplūkti; užplūkti

Ką reiškia žodis priplūsti? Visi terminai iš raidės P.