išplauti reikšmė

Kas yra išplauti? išpláuti 1. tr. Sut, N, S.Dauk išmazgoti, išskalbti, išvalyti: Muno pačios buvo išplautì baltiniai Krš. Išpláut padlagą, karves palaidyt – tokis ir darbas Šlčn. ^ Ir varlė vasarą bielyzną (baltinius) išplautų Vdk. | refl. tr.: Da baltinius išsiplóviau, nėra kam Krm. ║ refl. išeiti nešvarumams plaunant, išsimazgoti: Labai gerai rūbai išsipláuna lietaus vandeny Plm. Įmuilija, palaiko, ir labai gerai išsipláunas Krš. 2. tr. R48, J, K išskalauti: Per šiltą vandenį išplóvė Plv. Pasakyk Marei, tegul išplauna sviestą. Jis jau susuktas I.Simon. O jei varinas puodas yra, tada tur jį iššveisti ir vande[ni]mi išplauti BB3Moz6,28. Išplauk teipag tuos tinklus savo MP258. | prk.: Žemė su visais pašaliais įmurusi verkia, kad mūsų ratai jos išplautą (išmirkytą) nugarą drasko K.Donel. | refl. tr., intr.: Išsipláuti yra išsipluškurti J. Jiedu paliovė gaudę, išsiplovė bradinį ir jau eis namon BsPIV82. 3. tr. išnešti į paviršių, į krantą (apie vandenį): Skenduolį tik po kelių mėnesių išplóvė ant kranto Up. O ir išplovė mano žiedužėlį ant žaliosios vejužėlės JD994. 4. tr. vandens srovei sunaikinti, išnešti, pašalinti: Čia žieminiai javai išplauti, ten melnyčios arba užgriozdotos, arba išneštos Blv. Svarbu tik, kad salietrą sunaudotų augalai, kol jos nesugadino mikrobai ir neišplovė lietus rš. | refl.: Medžių sodiniai sutvirtina dirvožemį, jam sunkiau išsiplauti rš. Iš dirvožemių išsiplauti gali toli gražu ne visos maisto medžiagos, kurios susidaro dirvožemyje rš. 5. refl. iškeliauti, išsidanginti, išsibastyti: Išsiplóvė kur i nė laiško neatrašo Krš. Kaip išsiplóvė į tą Ameriką, teip ni balso nebliko girdėti Slnt. Vaiką augino motyna, o ji pati kur į miestą išsiplovusi Žem. Ano čia nabė[ra], išsiplóvė toliau Lkv. 6. tr. apkalbėti, apšmeižti: Tą vaiką tiek išplovė, kad ans paliko pirmasis arklavagis Krt. 7. intr. išsiskleisti, išsprogti (apie žiedą): Rado jis lazdą ... bežaliuojančią ir žiedą išplovusį BB4Moz17,8. ◊ ausìs (snùkį, žándus) išpláuti sumušti, apdaužyti: Tik kalbėk daugtuoj ausìs išpláunu, ir eisi cypdamas! Lkč. Tau reikia snùkį išpláut šlapia mazgote, tai nebumbėsi! Kt. Dar gerai, kad jis man žandus neišplovė Gs. bùrną išsipláuk sakoma blevyzgojančiam: Ką tatai kalbi, vaikali, išsipláuk bùrną! Dr. \ plauti; apiplauti; atplauti; įplauti; išplauti; nuplauti; paplauti; parsiplauti; perplauti; praplauti; priplauti; suplauti; užplauti

Ką reiškia žodis išplaušinti? Visi terminai iš raidės I.