išgesti reikšmė

Kas yra išgesti? 1 išgèsti intr. 1. išnykti (iššalti, išpūti); išplikti: Per šalčius daug medžių išgedo rš. Vietom buvo ir mūsų išgẽdusių dobilų Ds. Jo išgedo visi dantys J. | Man tai lūpos išgẽdo nuog šalčio Lp. Visa gerklė išgẽdusi – nebegaliu kietos duonos pavalgyti Š. 2. refl. plg. 1 gesti 2: Sunkiai dirbo ir išsigẽdo Rod. 3. mokėti, sugebėti: Išgestáu ir aš itep padaryt Arm. \ gesti; apgesti; įgesti; išgesti; nugesti; pagesti; pergesti; sugesti; užgesti
2 išgèsti intr. 1. išblėsti, užgesti: Ugnis benor išgèsti J. Paskui ugnis labai išgę̃sta Klvr. Kad spjauji į kibirkštį, tad išgęsta CII545. Jų lempos išgeso prš. Išgẽsęs nuodėgulis KII35. Išgesę ugnikalniai rš. Ugnies šviesa buvo išgesusi rš. | prk. Meilės liepsna musyse vis bėganti neišgęsta Ns1858,3. Išgeso meilė širdyse daugumo vaikų brš. 2. prk. susilpti, sunykti: Jis buvo gal ne tiek senas, kiek sunykęs, išgesęs P.Cvir. \ gesti; apgesti; atgesti; išgesti; nugesti; pagesti; prigesti; sugesti; užgesti

Ką reiškia žodis išgesyti? Visi terminai iš raidės I.