sunykti reikšmė

Kas yra sunykti? 1 sunỹkti intr. 1. BPI352, Lp nustoti buvus, egzistavus, dingti: Gaidys užgiedoj[o], ir sunyko velnias (ps.) Kb. Norėjo, ka caras sunỹktų Krš. Upė prapuola (sunỹksta) balose KII301. Kunigo nauda, mergos pavardė – sunyksta rš. Lyg sapnas amžias šis yra sunykstąs lyg vandens puta PG. 2. sumažėti, susitraukti: Mano oda suruko ir sunyko CII708. Be miltų silkė [kepama] ima ir sunyksta, tik kaulai lieka Klvr. 3. suliesėti, netekti jėgų, sumenkti: Sunỹko jau žmogus visai Jrb. Jis sunyko besirgdamas Kt. Jų vaikas teip sunỹkęs, tarytum nesveikas Vžns. Turbūt sirgai, kad toks sunỹkęs atrodai NmŽ. Sunyko Marijona dar labiau, negu jos vyras mirties patale J.Marc. Sunỹkęs kaip bado metais Kltn. Jo gyvuliai sunỹko Ps. Kai pradėjau duot su vikais avižas, paršai visiškai sunỹko Ut. ║ pasidaryti prastam, netikusiam, nusilpti: Mano galva sunỹkus: nieko nebeatsimenu Šd. 4. užskursti: Dėl sausros daržai sunyko rš. Dideli žemės plotai apaugę sunykusiomis pušelytėmis rš. Rasoda apdygo, po šalčiais sunỹko Str. Geras medis geroj dirvoj auga, blogoj sunyksta KrvP(Drsk). 5. nueiti niekais, supūti, sugesti: Derlius, laiku nenuimtas, sunyksta lauke rš. Sunỹkusi (sugriuvusi, suirusi) troba NdŽ. Šlap[ia]s ruduo buvo, sunỹko (išgedo) rugiai Pgg. 6. susidėvėti, susitrinti: Senyvos moterys rudais sunykusiais drabužiais B.Sruog. Oi, ir sunyko tankios drobelės (d.) LTR(Mrk). 7. nusigyventi, nuskursti: Sunỹko jis, čia begyvendamas, t. y. nevyko gyventi J. Daugiau nebeišgirsite mano dainų tu, kunigaikšti, ir jūs, sunykę bajorai! V.Krėv. Kad par vainą nesunykáu, tai dabar labiau nesunỹksu Ktk. 8. nupulti, nusmukti (apie dorovę): Sunỹkusios dorovės BŽ19. | tr.: Dvasią sunỹkęs BŽ131. Sunỹkti dvasią, dorovę NdŽ. \ nykti; apnykti; išnykti; nunykti; panykti; pranykti; prinykti; sunykti; užnykti

sunykti sinonimai

Ką reiškia žodis sunykėlis? Visi terminai iš raidės S.