kaboti reikšmė

Kas yra kaboti? 1 kabóti, kãbo, -ójo KII7; BPI423, DP176 žr. kabėti: 1. Kãbo kamine bonkutė ir tekši kaip dziegorius J. Pačioj viršūnėj dar du [obuoliu] kãbo J. Ant sienos kepurė kãbo Dkš. Čia seniau viela kabójo Kair. Ale vienam nenukirto visai galvą, da galva kabojo BsPIV157. Kabójau kaip ant plauko Sb, Vb. Mano gyvybė tai kaip ant plauko kabojo – taip sunkiai sirgau Užp. Palenksiu žalią berželį, pakarsiu šelmį bernelį. Čia tau, berneli, kaboti, ne man jaunelę vilioti LTR. ^ Tupi tupikas, kabo kabikas Akm. 2. Kãbo oras (tvankus, atrodo, lis), kap tu gali kirst visus rugius Gs. Ties miestu kabojo drėgna, pilka migla rš. Balsingai čyreno vieversys, kabodamas kažkur viršum žemės rš. 3. Ir netingi perdien kaboti su pūdeliu rugių ant turgaus An. Tu nekabók nevalgius, ale kimšk ką tik nutverdama Užp. Kãbo perdien nuėjęs be jokio reikalo. Kūlelį kokį prakapotum Skdt. 4. refl. kabintis, priekabių ieškoti: Sapne regias – aš kabójaus ant brolio J. ◊ ant gãlo liežùvio kabóti būti gerai žinomam: Ot taip ant galo liežuvio ir kabo, o atminti negaliu A.Vien. \ kaboti; iškaboti; pakaboti; perkaboti; užsikaboti
2 kabóti, -ója, -ójo tr. kabinti, lesti: Baisiai geros vištos: kokio ėdalo padavei, tokį ir kabója Ds.

kaboti sinonimai

Ką reiškia žodis kabošius? Visi terminai iš raidės K.