kryklė reikšmė

Kas yra kryklė? 1 krýklė sf. (1) K, J.Jabl, kryklė̃ (4) Iš, krỹklė (2) Grš; R, MŽ574, FrI429, P, LBŽ bot. nedidelių mėlynų slyvų medis (Prunus): Kryklė slyva (P. domestica) Mt. Kryklės šįmet užderėjo: tik juoduoja, mėlynuoja, nė lapų nematyt VšR. Vidur lauko kryklės augo JD1169. Tarp tų daržų buvo medžiai obuolių, kryklių Cp. Dygioji kryklė (P. spinosa) LBŽ, BŽ559. Laukinė kryklė (P. spinosa) P. Kryklė akstinuotė (P. spinosa) Mt. Kalnuose Nemuno, Dubysos auga krýklės su juodomis uogomis kaip slyvos J. Rūgščioji kryklė (P. acida) LBŽ. Krūminė kryklė (P. fruticosa) LBŽ. Mėgiamoji kryklė (P. insititia) LBŽ. Kvapioji kryklė (P. Mahaleb) LBŽ. Triskiautė kryklė (P. triloba) LBŽ. ║ jo vaisius: Krýklės – mažiukės, bet labai gardžios slyvos J. Krỹklių labai kauleliai dideli Alk. Visas kryklès nulesė, kad jie supleškėtų, tie paukščiai! Šn. Visokių slyvų buvo: ir kryklių mėlynųjų, ir kitokių Skr. ◊ krýklė čerẽšnė; Mt; krýklė trẽšnė; LBŽ saldinė vyšnia, trešnė (P. avium). krýklė ievà; LBŽ ieva (P. padus): Kryklė ieva plačiai žinoma nuo Krymo ir Kaukazo ligi Baltosios jūros rš.
2 kryklė̃ sf. (4) J, DŽ, Iš, krýklė (1) KI713, NdŽ, PnmR, krỹklė (2) BŽ612; SD33, R, MŽ309, Lex56, kriklė LsB463, M zool. mažųjų veislės antis (Anas): Kryklė rudgalvė (A. crecca) N. Kryklė dryžogalvė (orig. drišogalvė) (A. circea) N. Savotišku, lyg mediniu balsu tarška dryžgalvės kryklės gaigaliukas rš. Kiek pribarstysi grūdelių, tiek pagausi krýklių Dkšt. Kryklė̃ išperėjo vaikus pievoj Lp.
3 krỹklė sf. (2) nuolauža, skeveldra, gabalas: Grausmas tep supylė medį, kad tik krỹklės pasiliko Dkšt.

kryklė junginiai

  • Baikalinė kryklė, Dryžagalvė kryklė, Rudagalvė kryklė
Ką reiškia žodis kryklėnas? Visi terminai iš raidės K.