nerimastis reikšmė

Kas yra nerimastis? nẽrimastis sf. (1) NdŽ, DŽ, sm. (1) Vrb, Brt, Sml, nerimastìs sf. (34b) K, NdŽ, nerimastìs, -iẽs sm. (34b) KI64, nerìmastis sm. (1) Užv, sf. (1) Plš, nerimãstis sm. (2); SD55,181 žr. 1 nerimas: 1. Nesuprantama nerimastis suspausdavo tada žmogui širdį V.Myk-Put. Vyras su didžiu nerimasčiu pietų čėso laukė BsV306. Iš nẽrimasties širdis rūdžia apaugo Rod. Iš nẽrimasties ėmė gert, rūkyt, naktim nemigt Dkš. Kitąkart nežinai žmogus, iš nẽrimasties ko tvertis Ds. Iš nẽrimasčio (nẽrimasties) ir durną galvą gavo Gs. Toks nẽrimastis ima, nė darbo dirbt negaliu Up. Tai šę einu, tai tę – nẽrimastis ima Erž. Kartais ema nẽrimastis – pats savęs nekenti Grd. Jau tave gal labai kokia nerimastis ėda rš. Negaliu užmigt – nẽrimastis graužia, ir gana Dsm. Visokios nerimastys lenda galvon LTR(Al). Tas karalius labai nerimastį turėjo Smln. Nerimastį šiuo žygiu malšino degtine V.Kudir. Su tais vaikais vis žmogui nẽrimastis: saugok ir saugok Ut. Nieko kito nėr, idant kas dūšią ir sielą žmogaus teip sutrimdytų, nerimãstį darytų, kaip sunkumas nuodėmių padarytųjų DP197. Visos pilys jautė nerìmastį BM107. Meilės nerimasčiu pasimirusi LC1887,3. Gašlus žmogus nerimastį turi savo kūne, iki ugnį uždega CII802. 2. Kur mielesnė jaunystės nerimastis žuvo? V.Kudir. 3. neramumai, neramūs, pavojingi laikai: Šiuo metu didžiausi pavojumai ant žmonių ateit kaip ant karalystų ... kariai ir nerimasčiai DP219. Idant ir mus nuog visokio nerimãsčio, arba nepakajaus, ir javus laukuose nuog žalos apsaugot teiktųs DP219.

Ką reiškia žodis nerimastus? Visi terminai iš raidės N.