perejo reikšmė

Kas yra perejo? 1 perejõ adv., perėjõ NdŽ žr. 1 perejai: 1. Perejõ vėjas pučia pro plyšius, i nori šilmos pirkioj Rš. Suknelė plona, vėjas parejõ eina Ds. Vėjas perpūtė parejõ Ant. Akmuo kai kliuvo langan, tai i išlėkė per dvi šibas perejõ Ml. Teip ir nuejo visas dvaras parejõ (ps.) Trgn. Subrinko pamastas (grindys), nepereina [v]anduo perejõ Prng. Gręžk skylę perejõ Prng. Permirkė perejõ, nei vienos siūlelės sausos Lkm. Pareina i Antanas visas sušlapęs, sulytas perejõ Vdš. Perejõ nuvažiav[o], niekur neažsiturė[jo] Dglš. Ejo i nuejo perejõ (tiesiai tolyn), net i tan šonan nepadabo[jo] Vdš. Eina kap velnias perejõ Rš. | Pažįsta perejõ žmogų Dglš. ^ Kai inejau – nei perejõ, nei atgalio! Prng. Kad tu perejõ žemėn prapultai! Prng. Kad jum perejõ! (toks plūdimasis) OG45. 2. Ė perejõ sėkmė̃s neišsakau (nepajėgiu papasakoti) OG422. 3. Perejõ žmonysu i žmonysu Prng. Kunigai su ponais perejõ vienon rankon ejo Prng. Perejõ ažrakinta jų pirkia Dglš. Šitie kvietkai perejõ žydi ir žydi Lkm. Man gerai būt, kad tu parejõ būtum Ktk. Perejõ geria Dglš. Jam parejõ reikia vaistus leistie Lel.
2 perejõ praep. su acc. žr. 2 perejai 1: Nuejo parejõ svietą Švnč.

Ką reiškia žodis perejonas? Visi terminai iš raidės P.