sąvarta reikšmė

Kas yra sąvarta? są́varta sf. (1) 1. DŽ suversta krūva: Medžių są́vartos NdŽ. Po apledėjimo žemumos pasirodė apklotos palyginti plona, o aukštumos keleriopai storesne ledyninių sąvartų danga rš. | prk.: Debesų sąvartos padengė visą dangų rš. 2. DŽ dviejų vagų sumetimas ariant: Są́varta suversta Nmč. Są́vartą versk ardamas, neversk į šalis Šts. Dirvų są́vartose rugiai sukrimta Šts. 3. plati lysvė, biržė: Suariau są́vartą ir nuėjau į mišką pasiuogaut Kš. Pasėjau tris są́vartas žirnių Prn. 4. Zr, Kp, Pl mėnulio fazės pasikeitimas: Kai senagalys verčias an jauno, tai są́varta Ob. An są́vartos gal bus lietaus Ob. 5. EncIX356 vieta, riba, kur vienas koks tarpas baigiasi ir prasideda kitas: Romantizmas gimė XVIII–XIX amžių sąvartoje kaip reakcija prieš buržuazinę revoliuciją ir kapitalizmą (sov.) rš. Liudas Gira į lietuvių literatūrą atėjo dviejų laikotarpių sąvartoje sp. 6. pasikeitimas: Šeimynos (samdinių) sąvartos (pasibaigus samdos metams) Vr. 7. tarpukalnė, loma: Šitoj są́vartoj tai da vis užauga nauda Švd. 8. NdŽ painiava, maišatis, netvarka. 9. Vdš vertimasis, manymasis: Turėjau savo są́vartai pinigų Strn. Parduos bekoną, tai są́vartą padaris Dglš.

Ką reiškia žodis sąvartai? Visi terminai iš raidės S.