sumetimas reikšmė

Kas yra sumetimas? sumetìmas sm. (2) 1. N → sumesti 2. 2. SD338 → sumesti 4. | refl. Sut: Idant ne tuo laiku, kad ateisiu, susmetimai darytųs GN1PvK16,2. 3. suimta, įlenkta drabužio vieta: Ar [kelnių] sumetìmą išardyt? Ėr. Antajuosčio sumetìmas man net nugarą nugraužė Lš. 4. klostė: Viskas siūta paprasčiausiu būdu, kad tik mažiau siūlių, mažiau sumetimų, mažiau medžiagos reiktų suvartoti Vaižg. 5. dvi vagos, suverstos viena prieš kitą pradedant arti: Kur pernai arta sumetimù, te šiemet ark išmestine Dbk. Reiks art iš vidurio dirvos an sumetìmo, tai nebus vidury vagos – išmestinės Ds. Padarysiu sumetimą, ir ark Lp. Sumetìman suarta OG180. Ar mokėsi sumėtyti sumetimùs? Br. Daugiau daryk sumetìmų – per plačios lysės Pgr. Nedaryk plataus sumetìmo – lieka daug žemės nesujudinta Ukm. Šlapiose vietose sėk bulves į sumetimus, kad neišpūtų Skdv. 6. užuogana: Vieną sumetimą pasėti tep, o kitą aparti Rmš. Iki pusryčių suariau porą sumetìmų Up. Žąsys visą galą sumetìmo avižų išteriojo Krok. Kap arsim: ar į sumetimùs, ar į lyses? Ig. Žemas laukas visada geriau suart mažais sumetimais, tada nereikia ir vagot Šš. 7. Švnč suverstas iš abiejų pusių pradalgys, sumuštinis: Sumetìmai neiškratyti neišdžius Knv. 8. refl. Sut, Krš susiėjimas, pobūvis: Nėr susimetimo be šnapšės virimo Šts. 9. refl. stuburo iškrypimas: Vely būt mirus: su susmetimu jai vis tiek ne gyvenimas Trgn. 10. refl. → sumesti 17: Susimetimas ing kruopus, susitraukimas I. 11. refl. → sumesti 18: Galia išbraukyti bobos tą susimetìmą Krš. 12. refl. → sumesti 23: Tai bobai žarnų susimetìmas (tokia liga) buvo Slm. 13. refl. → sumesti 26: Reik susimetìmo, kad nesusitęstų daržų nuėmimas Šts. Šiandieną turėjau didelį susimetìmą, kol aplankiau 15 Vilniaus bažnyčių Plt. 14. refl. sambrūzdis, sąjūdis: Susimetìmas buvo didelis, kad bėgo Šts. 15. → sumesti 28: Kas anų sumetìmas, kaip pamaluoti! KlvrŽ. Ir nebeturėk tu man, žmogau, sumetimo: lįsk, kišk nagus, kur nereikia Grž. Jis neturi tiek sumetimo J.Jabl. 16. apskaičiavimas, samprotavimas: Liko, mūsų sumetimais, penkiolika varstų rš. Žemaičių sumetimu, buvo aišku senį Vydmantą dukteriai turint antra tiek gyvais pinigais Vaižg. 17. ppr. pl. priežastis, motyvas: Jis turi savo sumetimùs BŽ486. Kai kurie paralelizmai panaudoti ir stilistiniais sumetimais rš. Gali jis keršto sumetimais pripasakoti nebūtų dalykų! T.Tilv. \ metimas; antmetimas; apmetimas; atmetimas; įmetimas; išmetimas; numetimas; pametimas; permetimas; prametimas; primetimas; sumetimas; užmetimas

sumetimas sinonimai

sumetimas antonimai

Ką reiškia žodis sumetingas? Visi terminai iš raidės S.