sudėtinis reikšmė

Kas yra sudėtinis? 1 sudėtìnis sm. (2) 1. L, LL225 sudedamoji dalis, elementas. 2. sudėtinės vaišės: Mūsų brigadoj vėl buvo sudėtìnis, visi buvom, gražiai pasilinksminom Krs.
2 sudėtìnis, -ė smob. (2) Ps, Jrb kas gyvena nesusituokęs: Jis jau tada su savo sudėtinè buvo Skr.
3 sudėtìnis, -ė adj. (2) NdŽ, DŽ1, sudė́tinis (1) KŽ, sudėtinỹs, -ė̃ 1. N, Sut, L sudėtas iš dalių, iš vienodų ar skirtingų dalykų: Sudėtìniai linai, t. y. ne vieno mynimo J. Sudėtinỹs dviratis – sudėtas iš dvijų ar trijų palaikių Šts. Sudėtìnės (dvigubos) pirštinės K. Sudėtinis žiedas R179, MŽ237. Sudėtinė uoliena (susidedanti iš dviejų arba daugiau mineralų) rš. Kada keli spiečiai sykiu ore skraido, tai jie dažnai susimeta į vieną vietą ir sudaro sudėtinius, labai didelius spiečius J.Krišč. Sudėtinės šaknys (bot.) LTII442. Uosio lapai sudėtiniai, plunksnėti rš. Jo-gaila – sudėtinis vardas iš dviejų kamienų K.Būg. Jeigu keletas sakinių susiriša į vieną, vadinas sudė́tiniu sakiniu Jn. Sakinį, sudėtą su kitu, vadinam ir sudėtiniu (jungtiniu) sakiniu J.Jabl. Sudėtìnis skaičius DŽ. Sudėtinis teiginys SkŽ353. Sudėtìnė spalva FzŽ297. Sudėtìnis judėjimas FzŽ275. ║ įeinantis į kieno sudėtį: Satyra yra ne žanras, o kiekvieno žanro sudėtinė dalis T.Tilv. 2. Ps, Mžš kartu, susidėjus pasidarytas, įgytas, surengtas: Arkliais sudėtìniais (pakinkytais susidėjus) išvažiavo J. Sudėtìnis (kapitalas) BŽ514. Čia mes pasidarėm tokį sudėtinį balių Prn. Valstiečiai iš anksto pasidarydavo sudėtinio alaus rš. Kaip muškieta buvo sudėtinė, tai nebuvo katram šaut, nes žėdnas norėjo BsPII247. Mūsų pirtis sudėtìnė – du kiemai einam vanotis Jnšk. Čystajam četverge bobos sudėtinè malka kūrena pirtį Prng. Seniau užpirkdavo žmonės sudėtinès mišias nuo griaustinio Skr. Sudėtìnių (pirktų susidėjus) mašinų neturim Brt. Armoniką tai visas jaunimas pirko, būdavo sudėtìnė Pnm. 3. Nč sulenkiamasis, lenktinis: Peiliukas sudėtìnis Pls. 4. VĮ sudėtingas, painus. 5. gyvenantis be santuokos, susidėjus: Nebėr doros: kur paveizi – vis pačios sudėtìnės, vis šeimos sudėtìnės Šts.

sudėtinis sinonimai

sudėtinis antonimai

sudėtinis junginiai

  • Sudėtinis klausimas, Sudėtinis skaičius, Sudėtinis tranzistorius
Ką reiškia žodis sudėtinumas? Visi terminai iš raidės S.