šungalvis reikšmė

Kas yra šungalvis? 1 šungal̃vis sm. (2), šùngalvis (1) išsikišę dviejų sunertų rąstų galai trobesio sąsparoje: Mūs krašte nerastum namo su šùngalviais Slv. Jų triobikės į šùngalvius sukirstos Jrb. Kitąsyk namus budavodavo į šungalviùs Erž.
2 šungal̃vis, -ė adj. (2) KŽ kurio galva panaši į šuns galvą:visų šungalvių beždžionių pati bjaurioji yra mandrilė Blv.
3 šùngalvis, -ė smob. (1) Š, DŽ, NdŽ, Ėr, Alk, šungal̃vis (2) KI661, K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Skr, šungálvis (1), šuñgalvis (1) BŽ549 1. K, L, NdŽ, DŽ1, Alk mitologinių sakmių būtybė su šuns galva: Tų šungal̃vių pribėgo, jau graužia tą medį (ps.) Vlkj. Šungal̃vis pasivijo, sako: „Merga, merga, kur tu eini?“ Sdr. Ir užpuola ją miške šungal̃vis devyngalvis su devyniom galvom Prn. 2. Q280, B732, R, MŽ, N, KI661, K, J.Jabl, Š, BŽ549, DŽ, NdŽ, Rmš, Vv, Skr, Sml menk. prastas, niekam tikęs žmogus, niekšas, nenaudėlis, šunsnukis: Be meilės žmogus bus šungal•vis J. Ikšiol tamsius skundikus policijai už lietuviškus raštus vadinome šnipais, judošiais, šungalviais V.Kudir. Tas šungal̃vis mus ir paskundė Ss. Žmogus nelygus žmogui: terp gerų pasitaiko ir šùngalvių Lkš. Rimtam žmogui su tokiuo šungalviu negalima prasidėt Ėr. Jis toks šungálvis – neturi jokios gėdos Lnkv. Mušti juos, šungalvius, ir verkti dar neduoti V.Krėv. O tu, šungal̃vi, tu nevertas savo tėvo Upt. Nebūk šùngalvis, pagalvok, ką šneki Dkš. 3. puslaukinis, šunburnis: Šungalviai, t. y. toriellakiai J.

šungalvis junginiai

  • Šungalvis smauglys
Ką reiškia žodis šungalvė? Visi terminai iš raidės Š.