ū reikšmė

Kas yra ū? 1 ū dvidešimt devinta abėcėlės raidė, vartojama žymėti užpakaliniam aukštutinio pakilimo balsiui, tariamam ilgai (lū́pa, ū̃kas, ūmùs, malū̃nas, aū̃, sūnùs).
2 ū̃ interj. 1. NdŽ, Graž įvairiems jausmams(baimei, nustebimui, skausmui) reikšti: Ū! ten gulėjo šuva, kurio akys buvo didumo kaip puodeliai J.Balč. Tik: „ū̃! ai!“ – i pametė tą gyvatę LKT220(Dt). Ū̃, didelės trobos! Vn. Penkios marčios, apsėda stalą vaikų, ū̃! DrskŽ. 2. NdŽ kartojant nusakomas ūkavimas, susišaukimas: Nu i bėgsiam apei krėslą: vienas – „bružai, ū̃!“, kitas – „bružai, ū̃!“ End. Kap nuejo rūgštyniaut, kap ji ėmė staugt: – Ū ū ū, ū ū ū. Jai kojas atėmė (paralyžiavo) Vrn. Gaidelis rėkia šaukia: – Katinėli, katinėli, ū ū ū! Vrn. 3. atata (kartojant – apie šaltį): Ū ū, koks šaltas vanduo! Ū ū, kaip šalta! Db. 4. J, NdŽ ppr. kartojant pelėdos, balandžio, kiškio ūkavimui žymėti: Apuokas medyje: ū ūū ūū! P.Cvir. Kiškių ir pelėdų balsai panašūs: ū ū ū Mrc. Praeina pro kapines i priekš eina, tik kiškis ū̃ ū̃ ū̃ Pš. 5. kartojant reiškiamas šuns, vilko kaukimas: Ū̃ ū̃ – kaukia kap šuoj DrskŽ. 6. kartojant nusakomas garsus verksmas: Tik pasakė vieną žodį, už sykio ū̃ ū̃ ū̃ pradėjo rėkt End. 7. kartojant nusakomas ūžimas: Pašutino valandą – tuoj debesys ū ū i atūžia Mžš. Ū ū – dejuodamas vėjas skverbias į širdį ir sielą S.Nėr. Ū ū ūkia vėjas E.Miež. 8. NdŽ jėgų įtempimui, pastangoms žymėti(ką nors sunkaus keliant). 9. cypimui(ppr. šuns) reikšti: Tas šuo ū̃ sucipo i nieko Lnk.

ū junginiai

  • T.A.T.u., U-2, U.D.O., Vava'u
Ką reiškia žodis ūa? Visi terminai iš raidės Ū.