ūbas reikšmė

Kas yra ūbas? 1 ū́bas (vok. dial. hube) sm. (1) KBII55, K, BS149, Cp, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Tlž, Rmš; Q278, R, R210, MŽ, MŽ280, N, Kel 1862,115, LB64 istor. ariamos žemės matas (labai įvairaus dydžio): Aš turėjau du ūbu lauko J. Brolis davė sesei ūbą lauko ir palšus jaučius J. O dėl ko vartus kytrus pas girę pastatė ir linksmai gyvent jiems ū́bą primušė lauko? K.Donel. Valdžiusiems du ūbus žemės [60 margų] buvo leidžiama pasidaryti alaus iš trijų siekų, vieno ūbo savininkams – iš dviejų siekų miežių salyklo LKVII87. Tolminkiemio klebonas valdė dar penktąjį, vadinamąjį našlių ūbą, skiriamą klebonų našlėms išlaikyti LKVII359. Cit, neverki, mergyželė, graži, daili negelkelė, ūbą lauko duosiu už molinį puodą KlpD83. Velyj perleisčiau tris ūbus lauko ne kai jauną mergytę KlvD84. Kad aš važiavau laukelį, senos močiutės ūbelį BsO153. Kad aš turėjau du ūbu lauko LTR(Grš). ◊ skatùlės ū́bas; N karaliaus dvaro žemės sklypas, plotas.
2 ū́bas, -à adj. (3) NdŽ, DŽ1; LL73, Šš, V.Piet flk. tolimas, lygus, didelis: Tik aš norėčiau pas tėvužėlį būti, ū́bą laukelį arti, palšus jautelius valdyti (d.) Dkš. O kai pajungsiu palšus jautelius, arsiu ūbą laukelį LTR(Snt). Išgins broliai palšus jaučius int ūbąjį laukelį BsO36. Jis nenor tėvo klausyti, nė ū́bo lauko valdyti JD153. Trys šimtai mylių šio ūbojo kelelio LTR(Jz). Du šimtai mylių žaliosios girelės, trečiasūbas laukelis LTR(Vrb). Vai ar patinka kvieteliai, ar mano ūbos lyselės? BsO341.

Ką reiškia žodis ūbauti? Visi terminai iš raidės Ū.