vičvienas reikšmė

Kas yra vičvienas? vičvíenas, -à adj. (3) K, J.Jabl, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1, vìčvienas, -a (1) RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, OGLIII132, KŽ; Q142, B389, H169, R78, MŽ, MŽ103, D.Pošk, N, M 1. visiškai vienas, vienui vienas, vienutėlis: Numūs buvau vičvienà Trg. Visi išmirė, vìčvienas paliko senelis Rdn. Vičvíenas negalėj[o] būt senis Drsk. Nors gyvenu vičvienas, toli nuo kitų žmonių, retai pasijuntu vienišas rš. 2. tik vienas, vienintelis: Mede vičvienà pirkia LzŽ. Tą vičvieną žolę (tabaką) terūko Ėr. Koktai vislab išguldyti daugiau kaštuoja, nekaip tikt vičvienas paveikslas Kristaus srš. 3. pats vienas, be kitų: Aš vičvíenas viską nudirbu Kair. 4. vienturtis: Tai jis, turėdamas vičvieną sūnų, kurs jo mylimas buvo, tą nusiuntė paskiaus taipojau pas juos sakydamas: jie bijosis mano sūnaus NTMr12,6. ◊ ikì vičvienám visiškai visi: Visi pasnešė ik vičvienám Rod.

Ką reiškia žodis vičvienelis? Visi terminai iš raidės V.