dirvonas reikšmė

Kas yra dirvonas? dirvónas sm. (1), (3) Vvr, Slm, Ds, dirvõnas (2) K; SD211 1. apleista, nedirbama, sužėlusi dirva: Dirvónas, kur buvo dirva J. Mano daržely šiemet dirvónas (nėra gėlių) Slm. Kam jūs tiek daug dirvóno laikot? Kair. Jis dirvóną plėšia (aria) Ėr. Senam dirvóne gerai avižos auga Dkš. Pliki, išdegę dirvónai A.Baran. Perk plūgus dirvonáms arti Als. Dirvos pavirto į dirvonus S.Dauk. Žemė dirvónu stovėjo Aps. Po dirvónus gano gyvulius Kt. Kap per kokį karą žemė dirvónais guli Kt. Kone visą lauką užleido dirvonais Srv. Visą dirvonáitį tą išarė Lkv. Aukšti kalnai, dirvonaičiai – ganė žirgus cigonaičiai BsO44. Daviau tai davatkelei tokį dirvonãlį, tegul raišto savo ožką Vvr. ^ Akys kaip Kelmės dirvonai (labai didelės) Up. Veiza kaip su dirvonais tas plačiaakis Varn. Dirvónas be takų (ežeras) Slk. 2. Pšl išarta pieva: Dirvóne pasėjau linus Rm. Kiek linų iš dirvóno parvežėt? Rm. 3. prk. apleista, netyrinėta ko nors sritis: Prieš Jaunių beveik visas tas mokslas dirvonais gulėjo J.Jabl. O dar daug daug stropesnė ji tėvynės dirvonuose I.Simon.

dirvonas sinonimai

Ką reiškia žodis dirvonauti? Visi terminai iš raidės D.