įmaišyti reikšmė

Kas yra įmaišyti? įmaišýti tr. 1. maišant įdėti ko nors: Į rugius įmaĩšė kviečių Lp. Vainikan galit ir gėlelę kokią įmaišýt Pnd. Ji tiktai ir gal būti įmaišiusi nuodų! Vd. Tarp tos geros sėklos inmaišė savų kūkalių DP102. Tūlą žodį ir sudarymą lenkišką lietuviškon kalbon intmaišė LTI419. | refl. K: Bu[v]o in rugius insimaĩšę vikių, avižų Prn. Tarp mūsų miežių yra daug avižų įsimaišiusių Jnšk. 2. K, J paruošti kokią nors masę skiedžiant, maišant: Įmaišau duoną R29. Atnešk miltų, įmaišysime kokią bandelę J.Paukš. Įmaišyk duonos maišymą Kp. Jau duoną įmaišiaũ, tegu per naktį įrūgsta Žvr. Rugieniais [miltais] įmaišýdavo, kvietieniais atminkydavo Ėr. Įmaišýt duoną tai įmaišýsiu, bet atminkyt – nepagalėsiu Š. ^ Kaip įmaišýsi, teip ir kepsi Sch82. Kap įmaišė, tep įrugs Dkš. | refl. tr.: Vieną rytą ji buvo įsimaišiusi blynams tešlą I.Simon. Įsimaišiau šventėm baltesnio pyrago Jnšk. Ji tik įsimaišė pyragus ir kepė BsPI72. Įsimaišė maišymėlį NS195. 3. rš įpainioti: Įmaišyti ką į vaidus N. ║ refl. SD407 įsikišti: Jau kai vyras į tvarką įsimaĩšo (pradeda tvarkyti), tai prasta Kt. Kad tik tokie lakudros įsimaĩšo, tuoj ir muštynės Ps. Ko tu čia įsimaišeĩ? Vlk. Į visokius svietiškus niekus įsimaišyti N. Ir įsimaišysi į šneką jų Tat. 4. refl. SD401 įeiti, įsijungti (į būrį, minią): Daugiau nieko nepasakęs jis įsimaišė į žmones V.Myk-Put. Įsimaĩšęs tarp žmonių daug ko gali išgirsti Jnšk. Ing kitas sveikas žmones insimaišyti BPII390. Kiti, įsimaišę su svečiais viežlyvais, be rūbo veselijos atėjo SE223. \ maišyti; antmaišyti; apmaišyti; atmaišyti; įmaišyti; išmaišyti; numaišyti; pamaišyti; permaišyti; pramaišyti; primaišyti; sumaišyti; užmaišyti

įmaišyti sinonimai

Ką reiškia žodis įmakenti? Visi terminai iš raidės Į.