kabalda reikšmė

Kas yra kabalda? 1 kabálda scom. (1) 1. J kas eina iš lėto šlubuodamas, kabalduodamas, šlubis, netikėlis: Kabálda – šlubis, kurs iš reto eina Kp. O tai kabálda – nepasivelka Mlt. Toks kabálda arklys, bjauru žiūrėt, kaip bėga Ds. Tokį kabáldą pasikinkęs kur tau palėks: tik eidine jam varytis Jnšk. Kabálda eidamas per slenkstį sugriuvo Ktk. Iš jo tikras kabálda: kur ėjo – užkliuvo, nuvertė, sudaužė Ds. Išsisukė kažkur senis koją ir liko kabálda Kp. 2. išklibęs, senas daiktas, griozdas: Toks kabálda stalasnėra kur padėt Šmn. Ratai seni, sulūžę – visai kabáldos Bsg.
2 kãbalda adv. šuoliais: Arklys kãbalda bėga Ln. Kai užkaĩlijo (suragino) kumelpalaikę, tai ta pradėjo kãbalda nešt (nelygiais šuoliais bėgti) Iš. Dar nepradėjo arklys nė kãbalda bėgt, o jis plumpt Srv. Kabalda joti geriau negu risčios – ne taip krato Ssk.

Ką reiškia žodis kabaldai? Visi terminai iš raidės K.