netikėlis reikšmė

Kas yra netikėlis? 1. kas netikęs, niekam vertas, prastas, apsileidęs, tingus, nerangus 2. nenaudėlis, nedorėlis, niekšas 3. kvailys, neišmanėlis, kvaiša 4. kas kuo nors netiki, abejoja skeptikas 5. kas netiki religijos dogmomis 6. kas nepripažįsta vyraujančios religijos 7. pagonis, stabmeldys

netikėlis sinonimai

Ką reiškia žodis netikėtas? Visi terminai iš raidės N.