kliuksėti reikšmė

Kas yra kliuksėti? kliuksė́ti, kliùksi (kliùksia), -ė́jo 1. intr. SD116, K plakantis duoti garsą (apie skysčius), teliūskuotis: Šitie kiaušiniai seni, jau kliùksi Trgn. Kai arklys bėga, jo pilvas kliùksi Pžrl. Sveiko arklio viduriai vis kliùksi (žvaga) Sdk. Prigėriau daug pieno, o dabar man pilve kliùksi Brt. Kad prigėriau vandens, net pilvas kliùksi Ds. Prieš jodamas negerk skysčių – pilvas kliuksė̃s Krsn. Bačka nepilna, kliùksi, gali pilti (leisti) alų drąsiai J. Pilk pilną, kad nekliuksė́tų bevežant Alk. Kišenėj arielkos butelys kliuksė́jo Ėr. Iš butelio pilant kliùksi Ds. Šitoj lempoj turbūt dar kiek yra žibalo – dar kliùksi Gs. 2. intr. kliukant bėgti (apie skystį): Bėk žiūrėt – alus iš bačkos kliùksi Vdžg. Vanduo iš bonkos kliukt kliukt kliùksi Vlkv. 3. tr. gerti (kliukantį skystį): Valandėlę laidokai kliuksi iš bonkos P.Cvir. Ponui štai iš šitokių stikliukų saldų midutį kliuksėti J.Marc. 4. intr. žliugsėti: Sulyti ir pilni vandenio čebatai kliùksi Gs. 5. intr. klepsėti, klepčioti: Kliùksi kliùksi visos su tom šliuriukėm Gs. Ėjo prie Emilio vaikinas tvirtu žingsniu su kliuksinčiomis klumpėmis rš. | Padkava liuosa – kliùksi Gs. 6. intr. kvaksėti: Jau kuodė višta pradeda kliuksė́ti, tai tuoj perės Gs. Daug vištų veik per visą vasarą tupia ir kliuksia prš. \ kliuksėti; nukliuksėti; sukliuksėti

kliuksėti sinonimai

Ką reiškia žodis kliukt? Visi terminai iš raidės K.