lapt reikšmė

Kas yra lapt? 1 làpt interj. 1. capt, kapt (griebimui, stvėrimui žymėti): Urėds lapt už pakaušio, nurovė kaltūną, kaip kokiam bernadinui padarė karūną D.Pošk. Lapt į ranką priegalvį J. Katinas lapt ir pagavo pelę Vad. Capt làpt ir pagavo Pšl. Šuva tik làpt už sprando Kt. 2. lept (kritimui, puolimui žymėti): Lapt iškrito obuolys rš. Lápt su batais į lovą! Krš. 3. paukšt (sudavimui žymėti): Làpt kūju per ranką Krn. 4. blast (gesimui žymėti): Ugnis làpt ir ažugiso, kap dusterė[jo] vėjas Arm. Làpt i užgeso ugnelė Tvr. Lapt žvakė ir užgeso Šts. 5. klapsėjimui nusakyti: Làpt làpt lapelė lapsi Ds. 6. mirkt (akių sumerkimui, nuleidimui žymėti): Aš lapt ir užsimerkiau rš. Làpt akis nuleido Lp. 7. Ds žingsnių garsui nusakyti: Làpt làpt làpt lapena vaikas paskui ratus Kp. Esu mačiusi, ka lėkė – làpt làpt làpt KlvrŽ. 8. Kair kojų primynimui reikšti: Nepamatė ir lapt – primynė jos smailų batuką J.Paukš. 9. įvairiems kitiems trumpiems veiksmams, garsams imituoti: Boba lapt ir išlupo jam abidvi aki BsMtII85. Aš tik capt už strielbos ir lapt [šoviau] BM290. Tik làpt, ten tuoj už pievos ir ežeras Kltn. Nusipjovė mėsos, làpt į burną – nereik nei duonos, nei druskos Gs.
2 lápt interj. 1. smarkiam metimui, sviedimui nusakyti: Vanagas ant vištos lápt Krkl. Làpt kepurė ant žemės Kt. Lápt pamečiau vaiką į lovą Šts. 2. smarkiam užmynimui, mygimui nusakyti: Lápt su klumpiu antlipo ant kojos KlvrŽ.

Ką reiškia žodis lapta? Visi terminai iš raidės L.
Draugai
Vertimas internete