naginėti reikšmė

Kas yra naginėti? naginė́ti, -ė́ja, -ė́jo tr. 1. CI1071 lupinėti, knibinėti, krapštinėti nagais: Stovėjo valandėlę: į vaikus žiūrėjo, kaip jie tas bulves naginėjo LzP. Negaliu naginė́t (lupti) bulbų, nagų neturiu Arm. Smulkias žuvis naginė́t – įkyrus trūsas Nm. Vaikai žirnius naginė́[ja] Mžk. Laikrodis tikrai pasigadins, jei tik tankiai pradėsi jį naginė́ti Žgč. Ką tu savo kernalę (nosį) naginė́ji? Skd. ║ dirbti kokį smulkų rankų darbą: Gyvendamys dailidaudavo ar prekiojo ir kitus knebinius naginėjo S.Dauk. Ką čia naginė́ji (ilgai dirbi), greičiau baik Lkš. 2. rankioti: Senis naginė́[ja] grūdus iš šandrų J. Vargdienis utis iš apkaklės naginė́ja, t. y. rankioja J. 3. gilintis į kokį dalyką; nagrinėti: Žmogus kitus sūdydamas vargsta be reikalo, bet pats save parkratinėdamas ir naginėdamas visumet brūzda su nauda M.Valanč. Naginė́k nenaginė́jęs, o vis tiek nesuprasi, koks jovalas čia dedas Slnt. 4. J kvosti, kamantinėti: Tardytojas mane pusę dienos naginė́jo NmŽ. Kad naginė́jo, tai naginė́jo – vos išsiteisinau! Plv. Naginė́ja kožną, an kelio sustikęs Pns. \ naginėti; atnaginėti; išnaginėti; nunaginėti; panaginėti; prinaginėti; sunaginėti

Ką reiškia žodis naginėčius? Visi terminai iš raidės N.