nustojimas reikšmė

Kas yra nustojimas? nustojìmas sm. (2) 1. NdŽ → nustoti 5. 2. NdŽ, LL190 → nustoti 10: Yr pasakymas, ale yr i nustojìmas Klt. Ką tu čia burbi be nustojìmo? Ds. Gal iš versmės ir nebenustojìmai lyti! Slm. Kas čia do teliokas: rėkia ir rėkia be jokio nustojìmo! Lel. Siuva suknias tas, siuva be nustojìmo, šėpos kaip kūle prikištos Slm. Po nustójimo dėti kiaušius praejo penkios dienos Krš. Pradėjo vežiot [bobelę] be nustojimo, lig kaulai nesubyrėjo BsPII320. Triūbos ūžė be nustojimo, tartum žemė kilnojosi LzP. 3. refl. KI15, NdŽ → nustoti 11 (refl.): Laukti nusistójimo I. 4. Ser, SkŽ207 → nustoti 15: Draugų ir giminių nustojìmas NdŽ. Juos ypač baugino perkėlimas trobų ir bendrų ganyklų nustojimas J.Jan. Tad po nustojimo lapų patys vaisiai daug nukentės ir būs nukvėžusiais S.Dauk. 5. refl. NdŽ → nustoti 13 (refl.): Prieš šiandienykščios kirčio santvarkos nusistojimą lietuviai bus asmenavę veiksmažodžius tenkùslenkù šitaip: teñkuo ║ slenkuó K.Būg. \ stojimas; antstojimas; apstojimas; atstojimas; įstojimas; išstojimas; nustojimas; pastojimas; perstojimas; prastojimas; pristojimas; sustojimas; užstojimas

nustojimas sinonimai

Ką reiškia žodis nustojinėti? Visi terminai iš raidės N.