pamatuoti reikšmė

Kas yra pamatuoti? pamatúoti, -úoja, -ãvo tr. 1. J dėti pamatą: Namą pamatúoja Vl. 2. statyti, steigti, įkurti: Tokia eila pamatavo mažą simunariją, kuri vienok 1614 m. išgaišo M.Valanč. [Gedimino susapnuotas] vilkas šarvotas yra vietovė arba miestas su pilimis, kurias to[je] vieto[je] reiksai pamatuoti S.Dauk. Albertas norėjo tenai savo valdžią ir savo tikybą kardu pamatuoti S.Dauk. 3. LTI342 grįsti, paremti (elgimąsi, mintį): Kuo pamatuoji [teiginį]? Z.Žem. 4. motyvuoti: Tai, jog tie jų (bajorų) siekimai buvo svetimi vietos liaudžiai, visiškai atvirai pamatavo savo atsiminimuose ... dvarininkas Jokūbas Geištoras rš. \ pamatuoti; užsipamatuoti
1 pamatúoti tr. Š matuojant nustatyti ko nors dydį: Pamatuok, Jonai, kiek bus čia tos žemelės rš. \ matuoti; apmatuoti; atmatuoti; įmatuoti; išmatuoti; numatuoti; pamatuoti; permatuoti; primatuoti

pamatuoti sinonimai

Ką reiškia žodis pamatuotumas? Visi terminai iš raidės P.