pervaras reikšmė

Kas yra pervaras? 1 pérvaras sm. (1, 3a), per̃varas (3b) 1. N, Trgn, Tj, Skdv, Vl geležis ar viela, kuria suveržia ratų gardis, dugną, akėčių balžienus: Nukalk akėčiom per̃varus Ds. ║ Ktk, Vj apačioje vežėčių skersinis, ant kurio dedamas vežėčių dugnas: Vežėčios turi du pervaru Ob. Seniau būdavo mediniai pervaraĩ, dabar dirba dratinius Ds. Tuojgi iširs be pervarų vežėčios Dgl. ║ skersinis, kuriuo kas prikalant sujungiama, varas: Padirbk duris ant parvarų Up. Pripila apyniais bačką ar bosą, drobe išmuštą, paskui antded voką ar dangtį su parvaru, įtelpantį į bačką S.Dauk. 2. Ml, Rgv, Grž, Pg lazda, perkišama per kraičkubilio ąsas: Parvaras parvertas par ąsas kraičkubilio, kur spyna užrakina J. Inmauk kubilo ausysan pérvarą i ažrakink Dglš. [Kraičkubilio] dangstį pérvaru perkišdavo ir spynele užrakindavo TŽII167. 3. kartis, uždedama skersai tarpangio ar varttarpio pusiauvėrinėms durims ar vartams prikabinti: Didelis vėjas, jei pervaro nėra, galia duris išlaužti Rs. Vieną durų pusę prikabino pri parvaro, o antrą paliko atidarą Rs. Užkišk parvarą, kad karvės nesueitų į daržus Trk. ║ statinės tvoros kartis: Supuvus pervarám, tvora išvirsta Užp. ^ Aukštas lygu parvaras Ggr. ║ vartų skersinė kartis: Vartų parvaraĩ išbiro Krkl. 4. N, K, Kv pertrauktis. 5. tokia žvejojimo kartis: Du žmonės su pérvaru suka bobą Klt. 6. Dglš ilgas kluono sienojas, einantis nuo vieno iki kito galo. 7. perkasas, kanalas: Pervaras vandenies neišmieruoto iš upės BaEkli24,41. 8. riba tarp vieno kaimo žemės ir kito: Žmogus eina parvaru Yl. Paparvariais ganyk, neleisk už par̃varo Trš. 9. skersai audeklą įaustas kitos spalvos siūlas ar siauras ruoželis: Liuob austi languotus sijonus su párvareliais Grg. Su parvaraĩs išaudėm audeklą Grg. Ka čia sudėjus tus párvarus, jokio puikumo nė[ra] Ms. Par šitą audimą eina platesnis parvariùkas, o ma[n] gražiau siauresnis Jrb. ║ brūkšnelis skersai ką: Čia i su parvaru yra ištariamas, it būt in esąs S.Dauk. 10. Su varais partverta vieta parvaras vadinas Šv. 11. Šv didesnis rožančiaus karoliukas: Nė į rožančiaus parvarus nesuskaitytumi muno griekus Šts. Be parvaro dalių ražančiaus nesuseksi J. Šimtas penkiasdešimts poterėlių ir penkiolika parvarų yra pilnas rožančius brš. 12. tai, kuo kas perveriama: Bylos raštai susiuvami, sutvirtinami palakščiui ir perveriami pervaru rš.
2 per̃varas sm. (3b) žmogaus pavidalo garas: Šviežiai laidoto išeina iš kapo parvaras Gršl. Tie yr parvaraĩ, kurie braižos po laidotuvių Gršl.

Ką reiškia žodis pervardinti? Visi terminai iš raidės P.