prietaras reikšmė

Kas yra prietaras? príetaras sm. (1), prýtaras (ž.) (1) Als 1. ppr. pl. nepagrįsta pažiūra į ką nors, ppr. tikėjimas antgamtiniais reiškiniais ir ateitį lemiančiais ženklais: Tik prietaruose gyvenimą praleidęs žmogus senatvėje protu sugursta ir jausmais atbunka A.Vien. Dar neseniai to miško gyventojai tikėjo į girių dvasias ir tik paskutiniu laiku pametė tuos prietarus J.Balč. Šitoji plepalų pasaka, šitie prietarai buvo skelbiami J.Jabl. Religiniai prietarai (sov.) rš. | Ligi pat paskutinių laikų vyrauja keistas prietaras, kad lietuvio tipas – tai sentimentalus ištižėlis A.Vencl. Durnų prytarų tarp bičių gaspadorių randas S.Dauk. 2. J pertaras:Paibelis“ – tai toks prietaras Pn. „Vanas, vanas“ – tai jau jos príetaras Prn. 3. posakis, priežodis: Kad išgirsta tik kokį šviežią príetarą, tai tuoj ir rašo Vl. Príetaras tokis svieto yra, kad kas nerūkia, negeria – ilgiau gyvena Žrm. Ir viską pasakys [Blundžius] ne taip, kaip šneka kiekvienas žmogus, o su juokeliais, su pipiriniu prietaru, nuo kurio turgininkai griebiasi už pilvų J.Balt. Aš nežinau, al y[ra] visokių tų prýtarų Rt.

prietaras sinonimai

Ką reiškia žodis prietaringas? Visi terminai iš raidės P.