prišerti reikšmė

Kas yra prišerti? 1 prišérti, prìšeria, prišė́rė tr. 1. N, K, Š, NdŽ, KŽ paduoti ėsti iki soties: Prišérk kiaules, ka nežviegtų Jnš. Karvę prìšeriu, priganau, tai i duoda pieno Klt. Kap arklį gerai prišeriu, tai anas gerai tęs Dv. Ką geriau prišérsi ją (katę), tą geriau [peles] gaudo Pls. Aš prišė́riau ašvienius, t. y. prikánkinau J. | prk.: I bado mačiau [betarnaudama], i utėlių prišė́riau tiek, kiek panešiau PnmŽ. ^ Prišėrė kap zuikis kumelį LTR(Srj). | refl. tr. NdŽ: Arklius prisišérdavo, ka greiti būt[ų] Nm. ║ prilesinti: Ančiukus prišė́riau, tai gulėjo čia sugulę Jrb. 2. MitI77 papildomai tvarte pašerti (iš ganyklos grįžusius gyvulius).bites papildomai pamaitinti: Kiek aviliams nepritenka, turi prišerti Rdž. 3. refl. tr. iki valios prisidarbuoti daugelį šeriant: Aš prisišė́riau bėrų žirgelių, aš prisišveičiau šviesų kardelių JD715. 4. NdŽ, KŽ pamaitinti iki soties: Pašėlo, aš tokį pulką turu prišérti! Krš. Sunku tokį būrį su blynais prišérti Krš. Kada gerai brolį bagočius prišėrė, prigirdė, pradėjo kvosti BsPIII13(Nm). Prišértas ėsu lig ausų, nieko nenešk [į ligoninę] Jd. ^ Ubagą prišérsi, jo kašų (tarbų Jz) neprikrausi Mrj. | prk.: Šiandie buvau jau tiek ir tiek tos aukštos kultūros prišertas, kad neištūrėjau Pt. Širdis vis skausmais čia prišerta TS1900,2-3. | refl.: Pripylė tiems gerkles degtinės, prisišėrė, kiek betilpo Žem. 5. aprūpinti maistu iki valios: Kaimuo visus reik prišérti, prisotinti Krš. 6. maitinant padaryti gana riebų, įšerti: Prišérta motina, še, koks pagurklis! Jrb. 7. Jnš pridžiauti jaują javų: Jaują prìšeria J.Jabl(Šl). Anksti atsikeli, tuos [išdžiūvusius javus] iškuli, tai reik iki pusryčio prinešt, vėl prišért Gsč. Jaują jau prišė́rė, reik kurt pečių i džiovyt Kri. Prišė́rė jaujo[je] pilną lovą Mšk. Kelkiat, vaikiai, reją prišerti Vkš. Jauja prišertà kietai Žml. 8. NdŽ kiek sušerti, supliekti varant: Šitas arklys prìšeriamas (rambus, kurį reikia botagu šerti) Pl. Kumelė mūsų jauna, prišeriamà, toli nenuvažiuosi Vb. 9. šnek. prikirsti: Beržų prišė́rėm vežimą Dv. Prišérk varų paršam užtvert Trgn. | refl. tr.: Prisišérk alksniokų ir vežkis Trgn. \ šerti; antšerti; apšerti; atšerti; dašerti; įšerti; iššerti; nušerti; pašerti; peršerti; piešerti; prašerti; prišerti; sušerti; užšerti
2 prišérti, prìšeria, prišė́rė tr. šeriantis primesti plaukų: Katė prišėrė kačiapūkių pienan Rod. \ šerti; apšerti; išsišerti; nušerti; prasišerti; prišerti

Ką reiškia žodis prišeškuoti? Visi terminai iš raidės P.