spaudimas reikšmė

Kas yra spaudimas? spaudìmas sm. (2) K, Š, Rtr, KŽ, spáudimas (1), spaudìmasis (1), spáudimos ind. → spausti: 1. Sut, N, K, I, LL16 Kiek privargo, kol pastatė vandens spaudimo bokštą! J.Avyž. Kad spaustų, dėl spáudimo tie akminai DūnŽ. Atmosferinis spaudimas yra nemažas, bet kadangi jis spaudžia iš visų pusių vienodai, mes jo nejuntame V.Laš. Spaudimo staklėmis iš skardos skritulio išspaudžiami puodai, dubenys ir kiti indai rš. Vandens spaudimas GTŽ. Spaudimo sraigtas PolŽ46. Spaudimo varžtas PolŽ29. | fiziol.: Prietaisas veniniam spaudimui matuoti MedŽ433. Operacijos metu gali sumažėti kraujo spaudimas rš. Ma[n] skraujo spáudimas padidėjęs Žg. Sako, didelis kraujo spaudìmas Krns. Nenumuša kraujo spáudimo Žeml. Kraujo spáudimo už ligą nelaikau Šv. Nuo spaudìmo tai baisiai gerai krapų aba šalavijų arbata Slv. Bulbės užvalgai, spáudimas [paširdžiuose] didelis Vn. Per mažas kraujo spaudimas rš. 2. LL221. 3. Abudu sūriai vieno spaudimo Ėr. ║ [Aliejai] iš žaliavų išgaunami spaudimu ir ekstrahavimu LTEI153. ║ kiekis, gaunamas vienu kartu ką spaudžiant: Ne kažin kiek čia to aliejaus ir buvo – du spaudimùs padarėm Al. Nusivežiau du spaudimù, tai kap bemat ir gatava Gs. Šįmet vešim į alienyčią du spaudimùs sėmenų Jnk. 4. → spausti 5: Pasiutęs kojos spaudìmas – ar tie čebatai maži, ar ką! Jnšk. 5. J.Jabl → spausti 6: Čia y[ra] seno spáudimo maldaknygė Yl. Spaudimas kningų, rašto I. Spaudìmo išradėjas KŽ. 6. NdŽ, KŽ leidimas (knygos): Greitai norėčiau išleisti ir trečiąjį spaudimą rš. 7. → spausti 7. ║ Labai didelis spaudìmas buvo bažnyčioj Jnšk. Žalnieriai jį nešti turėjo dėl žmonių spaudimo BbApD21,35. 8. → spausti 10: O rusai padarė spaudìmą [vokiečiams] Btg. 9. refl. → spausti 13 (refl.): Ant špitolės kiemo grūdosi žmonės prie šulinio. Spaudimasis buvo toks pat, kaip kad einant prie „mūkos“ arba atlaidų rš. Toks spáudimos, lindimas, baisu! DūnŽ. 10. I, LL179, NdŽ, DP605 → spausti 15: Seniau to spáudimo nebuvo: nori mokykis, nori ne Pj. A neišeis iš mados tie spáudimai gerti? DūnŽ. Kai bus iš valdžios spaudìmas, tai ir užmokėsim Jnšk. Viešosios nuomonės spaudìmas BŽ109. Daryti kam spaudìmą NdŽ. Moralinis spaudìmas NdŽ. 11. Q126, PK165, NdŽ → spausti 16: Visur neprietelius turim, iš visur spaudimą regim Mž453. Spaudimas, veikimas, sunkinimas I. 12. KI180 → spausti 17. 13. Rg → spausti 18: Spaudìmas krūtinėje MedŽ395. Tokį [krūtinės] spáudimą turu, turu ilsėties Vn. Ligoniai, susirgę ūminiu gastritu, skundžiasi spaudimu duobutėje, pykinimu rš. 14. NdŽ → spausti 19. 15. refl. → spausti 20 (refl.): Par didelį spaudìmąsi jis sukala kiek pinigų Ėr. 16. → spausti 22: Toks numie spáudimas, nėkaip nepaspėju DūnŽ. \ spaudimas; apspaudimas; atspaudimas; dasispaudimas; įspaudimas; išspaudimas; nuspaudimas; paspaudimas; perspaudimas; praspaudimas; prispaudimas; suspaudimas; užspaudimas

spaudimas sinonimai

spaudimas junginiai

  • (pa)spaudimas, lyginimas, (su)spaudimas, (su)slėgimas, glaustumas, kompresija
Ką reiškia žodis spaudinimas? Visi terminai iš raidės S.