statytojas reikšmė

Kas yra statytojas? statýtojas (-is K), -a smob. (1) Rtr, Š, DŽ, KŽ; L 1. kas stato ką vertikaliai, suteikia stovimą padėtį: Rugių statýtojas NdŽ. Statýtojai baigia mandulius sustatyti Grd. Septynių metų aš jau statýtoja buvau Pj. 2. M.Valanč, A1884,196, L71 kas stato pastatus, statinius, įrenginius: Statytojas (namų) I. Dar ne taip seniai architektams ir statytojams rūpėjo ne tiek butų patogumas, kiek išorinė puošyba sp. Laivų statýtojas BŽ210. Ardytojų daug, statýtojų maža NdŽ. Gimsiąs karaliui, to tilto statýtojui, sūnus BM19(Skp). ║ montuotojas: Naujas klebonas … 1860 metais parsikvietė į Gudelius vargonų statytoją LTII410. 3. kas įtaisęs, padėjęs palieka ką kurį laiką: Spąstų statýtojas NdŽ. 4. Gs kas tiekia: Pieno statýtojas NdŽ. Valstiečiai pieną daugiausia statė tik vasaros mėnesiais, vadinasi, jie buvo tik sezoniniai statytojai rš. Žemės ūkio produkcijos statytojų (pristatytojų) avansavimas ETŽ. Kiaulių statýtojai Š. 5. asmuo, kuriantis spektaklį, filmą, šokį ir pan.: Filmo statytojams nepavyko išsaugoti groteskinio kūrinio stiliaus rš. Šokio statytojas gyvena muzika reiškiamais jausmais rš. ×6. LTII307 žr. statinėtojas 3: Pora dešimčių … statytojų … dirba savo darbą TS1902,4-5. Visų spaustuvių Vilniuj sustreikavo zeceriai, statytojai raidžių Žem. ×7. sudarytojas, leidėjas, redaktorius: Statytojai lietuviškų laikraščių maldauja rašytojus, idant teiktųsi rašyti aiškiau V.Kudir. \ statytojas; atstatytojas; įstatytojas; išstatytojas; nustatytojas; pastatytojas; perstatytojas; pristatytojas; sustatytojas; užstatytojas

statytojas sinonimai

statytojas antonimai

statytojas junginiai

  • laivų statytojas
Ką reiškia žodis statytuvai? Visi terminai iš raidės S.