troškus reikšmė

Kas yra troškus? troškùs, -ì adj. (4) K, Rtr, DŽ, NdŽ; N 1. Sut, Kos56, LL27, LsB253 sunkus kvėpuoti, troškinantis, tvankus: Troškùs oras, kad apsiūkusi J. Atdarykiat tas duris kiaurai, toks troškùs oras y[ra] Šts. Labai karštas, troškùs [namas], o žiemą šaltas Vdk. Ale y[ra] troškì, ka kartais antšoksta prakaitas ant nosės Brs. I galia šią naktį lyti vis tiek, toki y[ra] troškì Lkž. Iš požemių pradeda virsti troškūs garai A.Vien. Vėjelis skystesnis vėdavo medžių lapais, atgaivino suvytusias žoleles, atvėsino troškų orą Žem. Negeras oras esti toks troškus, jog nei žmogus, nei gyvulys negali jame gyventi J.Jabl. Troškioje kamaroje gulėjo Bernotas LzP. Ugnis dar kartą pakilo grumtis su vandeniu, sušniokštė ir bejėgė, troškiais, karčiais dūmais užtvindžiusi apylinkę, susmuko P.Cvir. Troškus kalinio (kalėjimo) oras kankina kūną, o dar labiaus dūšią TS1899,5. Nuo to oras buvo smarkiai troškus ir pelėsuotas A1884,366. troškù n. J.Jabl, NdŽ, trõšku: Trošku čia SD548. Atdaryk langą, kambary net troškù Dg. Dūmų prileidai kambarį – trõšku pasidarė Erž. Troškù troškù mun, o kojos kaip skausta Krž. Vėsi nebė|ra], troškù gulėti Yl. Šiandie didei troškù Pgg. Ji (siera) dega mėlyna ugnimi ir trošku nuo jos A1883,209. Birželio saulė smarkiai kaitino, klasėse darėsi vis troškiau, mokslas nebėjo į galvą Mš. trõškiai adv. NdŽ, troškiaĩ NdŽ: Užkalo langus – trõškiai gulėti Mžk. Tik ten trõškiai buvo, teip biškį ankštai Trk. Po kailiu oras pasidarė tuojau troškiai šiltas Mš. 2. N, K kuris ko labai nori, geidžia. | prk.. Tuo gi nusiramina troški širdis mano PK66. troškù n., trõšku K: Troškù gryno oro NdŽ. trõškiai adv. K; N: Tokį pašarą galvijai ėda labai troškiai ir greitai tunka S.Stan. Visiškai apleidžiami žydų ir troškiai ieškomi vokiečių senovės vardai Vd. Tiktai tavęspi šaukiu ir meilės troškiai laukiu KN73. 3. trõškiai adv. J sandariai uždarius, be oro priėjimo: Nelaikyk miltus trõškiai, sušus Krš. Trõškiai [apynius] sutaiso, ka nenudūktų Krš. Apynelis žaliasis, purinelis gražiasis, tave troškiai virino LTR(Plng). Trõškiai, ka nepagestų tas gaidukas Žeml. Ka čemodane trõškiai uždaryti, lašiniai sušilna Skdv. Virink … troškiai uždengęs, kol nuvirs iki pusės IM1862,37.

troškus sinonimai

Ką reiškia žodis troškutis? Visi terminai iš raidės T.