vadala reikšmė

Kas yra vadala? vãdala scom. (1) šnek. 1. DŽ, NdŽ, LKGI338, Šts, Vkš, Lc, Sd valkata, bastūnas: Tas vãdala i vadalojas pakiemiais Tl. Paplentė[je], žinai, visokių vãdalų yr, bjauriai vienam būti End. Vasarą ans eita pečius dirbdamas i gerdamas – toks vãdala paskutinis Plt. Tas geras vãdala! Žr. Ana irgi y[ra] toki vadalẽlė Trk. ^ Parklerkavo prisigėręs lygu vãdala Kl. Kur valkiojys kaip vãdala? Mžk. 2. Rdn, Sd niekam tikęs, nedoras, vėjavaikis žmogus: Toki vãdala buvo i paliko su vaiku DūnŽ. Ar aš tatai būsu toki vãdala, ar aš jums tarnausu?! Als. Gausi kokį vãdalą, ka kumet priengs Trk. Matyti, tokį ten jau žaltį vãdalą y[ra] gavusi Trk. Vãdalos tokios už piemenų eina Trk. Reik mun kokios senos vãdalos! End. Vaikus augino savo klėbė[je], o dabar y[ra] bendrai su visais vadalẽlėms [mokykloje] Yl. Ojei, vot vãdalos, tikri vãdalos! Žeml. Vadalẽlė: visur važinėjos, tampės su visokiais Krš.

Ką reiškia žodis vadalai? Visi terminai iš raidės V.