veblėti reikšmė

Kas yra veblėti? veblė́ti, vẽbla (-ė́ja Rtr, KŽ, Rm), -ė́jo Rtr, NdŽ, KŽ, JT60, Ul 1. Q497, Lex82, N žr. veblenti 1: Da tu čia veblėsi kaip varlė iš kūdros galvą iškišęs LTR(Šmn). 2. tr., intr. N, Š, DŽ, Slm, Pnd neaiškiai, nesuprantamai kalbėti: Ką čia veblì, kad suprast negaliu? Rm. Jis te veblė́jo veblė́jo, niurzgėjo niurzgėjo girtas an kiemo Mžš. ║ Š šveplenti. 3. intr., tr. N, L, Rtr, DŽ, Krs plepėti, tauzyti, liežuviu malti: Susirenka kaime, nu senis koks ir vẽbla – visi klausom liežiuvius iškišę Ukm. Kad už liežuvį baustų, neveblė́tų Ėr. Ka tik aš pamatau, ka anas įsigėręs, tai atsisėdu toliau, ka anas nepradėtų veblė́t Sb. Ką čia dabar šitas vaikpalaikis veblė́ja? Sl. Ką čia bèvebli? Ar misliji, kad mes nežinom, kas da paukštis esi? BM8(Skp). Sužiūrėsi, ką jis vẽbla Ssk. Ką čia vẽblat niekus Sb. Ką jūs, bobos, vẽblat nereiką Tvr. Kam veblì, kas pačiai nepriguli Vdšk. | Dar niekuomet jis nesuprato pats, ką lūpos vebla B.Sruog. 4. intr. Brž kalbėti prieš, atsikalbinėti: Algis, kur tik paliepsi nueit, tai vis vẽbla ir vẽbla Slm. Vẽbla dar jis man, kad pasakiau, ir klausyk! Ppl. Ar man ilgai dar veblė́si?! PnmR. Kai motina kalba, turi tylėti, o ne veblėti priešingai! J.Paukš. \ veblėti; išveblėti; nuveblėti; paveblėti; priveblėti

veblėti sinonimai

Ką reiškia žodis vebra? Visi terminai iš raidės V.