vietinis reikšmė

Kas yra vietinis? 1 vietinis (neol.) sm. vietininko linksnis: Jie (linksniai) vadinami ir trumpiau: vardinis, kilminis, naudinis, galinis, įnaginis, vietinis J.Jabl.
2 viẽtinis, -ė adj. (1) Rtr, Š, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, vietìnis (2) FT, NdŽ, Žlb; D.Pošk, L, vietinỹs, -ė̃ (3b) Rsn 1. I, M, LL80, ŠT16, 47, ŽŪŽ254, Krč toje vietoje nuolat gyvenantis, iš tos vietos kilęs: Aš jau čia viẽtinis Azr. Kad aš vietìnis esu, nėkur neesu ten jau plakęs[is] Jdr. Vietìniai abudu, veiviržėniškiai y[ra] Vvr. Mes viẽtiniai lietuvinykai Dgp. Žemaitis [vyras], o žmona – viẽtinė Kpr. I vietìniai pasigadinę, nekaltink [nedorybėmis] atvažiavusių vienų Rdn. Tik viẽtiniai gali žinot, koks atėjūnas nežinos Mžš. Mano atminime Biliūnuos viškum nebėr viẽtinių, vis atėjūnai ir atėjūnai Skp. Ten pas vietinius rusus ten nuvarė mumis Sd. Tauragė[je] yr cigonų viẽtinių Bt. Jei nebus viẽtinio vagies, nebus ir tolimesnio Vrn. Vis iš kaži kur negalia ateit [vagys], turia tik viẽtiniai nurodyt Jrb. Daba nebė[ra] viẽtinių tų daktarų, kur gydo rožę Gršl. Dabar išmirę tie viẽtiniai, nebėra, baigia išputėt Brž. Matydamys tus dalykus vietiniai klebonai panoro kaip įmanydamys ją (Mariją) pagirti M.Valanč. Svetimiem geriausius darbus išdalino, o viẽtiniam reiks kentėt prie prastesnių darbų Krs. Klaipėdos krašto senieji vietiniai gyventojai rš. 2. LL78 esantis kurioje nors vietoje, priklausantis tai vietai: Vietinė prekyba rš. Viẽtinis laikraštis NdŽ. Vietinis susisiekimas rš. Daug spasabų arba pragumų pramanytų, kaip žolių sėją padaryti vietine ir naudinga butoje S.Dauk. Yr Rokišky krautuvėlėj viẽtinėj alaus? Slm. Kaimo kelius, viẽtinius, reikėdavo nuo žemės ploto tiek metrų [taisyti] PnmŽ. Vietinė popieriaus pramonė sudarė tam tikrą materialinį pagrindą spaudai Lietuvoje augti rš. Viẽtinės tabokos lapai apskriti Mžš. Kanapės ne vietinis augalas, jos kilusios iš Azijos ir į Lietuvą galėjo patekti per mainus rš. Statybininkai interjerui panaudojo vietines medžiagas sp. ║ kurioje nors vietoje vartojamas: Jeigu knyga išleista vietine kalba, ji prieinama kiekvienam raštingam visuomenės nariui rš. 3. kuriai nors vietai būdingas: Kirviai su lygiagrečiais šonais laikomi vietinio tipo įrankiais rš. Kitose šalyse nauji dailės ir architektūros principai kūrybiškai buvo derinami su vietinėmis tradicijomis rš. | Apie Donelaitį ir mes vis dar šnekame daugiausia vietiniu mastu ir tik literatūrinės praeities, o ne dabarties požiūriu LKVII 241. Vietinis kraujo apytakos sutrikimas rš. Viẽtiniai virpesiai FzŽ393.

vietinis sinonimai

vietinis antonimai

vietinis junginiai

  • vietinis biudžetas, vietinis gyventojas, vietinis kompiuterių tinklas, vietinis tinklas, vietinis vynas
  • vietinis biudžetas [V4.1], vietinis tinklas, vietinis vynas
Ką reiškia žodis vietinti? Visi terminai iš raidės V.