žabangos reikšmė

Kas yra žabangos? žabángos sf. pl. (1) J.Jabl(Skp), DŽ, NdŽ, KŽ, Ms, Slnt, Prk, (3); Sut, Rtr, ŠT59, ŽŪŽ91 1. žr. žabangai 1: Užstatė ant kūtės žabángas ir pagavo šešką Skrb. Eisim žabangų̃ statyt Mrc. Pakliuvo žvirblis tosen žabangosen LTR(Ln). Paukščius žabangomis gaudo rš. Vilkas ir lapė drauge bėgo pro žabángas. Žabángose buvo žąsis pakabinta P.Klim. Padarys [voras] musėm žabángas: kai jos lėks, tai įklius Lnkv. | Kiek jie, vargšai, su kitais savo draugais, nakčia šliauždami, ropodami krūmais, daubomis, privargdavo, išsisukinėdami iš jo (priešo) statomų žabangų Pt. ^ Tai tau, tetirvine, penki vilkai žabangose: ne tau spęsta, tu tilpai! (juok.) M.Unt. Visur mums pastatė slastus ir žabangas TŽVII347. 2. grandinės: Jogaila liepėapkalti žabangomis prš. 3. žr. žabangai 3: Tas seneliukas ir sako: – Antanai, Antanai, pakliuvai didelės žabángos, kaip tu išliksi gyvas, sunku pasakyt (ps.) Pl. Juodviršienė įkliuvo kaip ir žabángos[e]: pardavė gryčelę Všn. Kada aš parėjau iš tų žabángų (kalėjimo), tai į laikraštį įdėjo Graž. Žiūrėk, kad į žabangas neįviliotų J.Dov. Seni, prityrę tardytojai, pripratę gaudyti, moką statyti žabangas ir gaudyti A.Janul. Mylimieji mano vaikeliai lietuviai nebeklauso mano balso ir žabángosn lenda BM449. Atsidusęs [žmogelis] ir sakąs: – Tai papuolau velnio žabángos! BM72(Žb). Velnias žabangomis dūšią gaudo brš. Velniai daro žabángas Pln. Perkūnas sergsti teisingus žmones nuo velnio žabangų LTR(Plv).

žabangos sinonimai

Ką reiškia žodis žabangoti? Visi terminai iš raidės Ž.