žabangai reikšmė

Kas yra žabangai? žabángai sm. pl. (1) K.Būg, J.Jabl, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; Sut, S. Dauk, L 1. D.Pošk, M, RtŽ, E, Rtr, ŽŪŽ69,75,127, LEXXXV139, BŽII498, Mšk, Pl, Užp spąstai žvėrims ir paukščiams gaudyti (ppr. kilpos, pinklės): Spąstas, žabangai SD335. Žabángus spęsti K; N. Į žabángus įsringa lapė, t. y. įkliūna J. Žabánguose gaudo vilkus, lokius pri girių J. Veju žabángus kurapkom gaudyt Kair. Pakabinus žabanguose vabalą, šikšnosparnis jo neliečia Blv. Du tigriu, pakliuvusiu žabanguosna, išbuvo neėdusiu 5 dienas Blv. Durys [pirtyje] buvo uždarytos, ir nebuvo nė jokio ratunko išeiti iš tų žabángų BM263(Šl). Teipag ir apie tą žvirblį pranašavo bylodamas, jog dūšelė mūsų ištrūko kaip žvirblelis iš žabangų teip, kad žabangai patrūko, o mes biedni išgelbėti MP76. Laimūs mano žabangai B, N. ^ Įkliuvo kai paukštis į žabangus Sln. Tai tau, tetervine, penki vilkai žabanguose! Ne tau spęsta, tu įkliuvai (čia ir yra visas keblumas) B618,971, PrLXVII23. 2. RtŽ žąslai: Čia arkliui įspraudžia žabangus, maudami kamanomis rš. 3. prk. intrigos, nedoros priemonės: Būk jisai atstatytas tiktai per žabangus lenkų A1885,73. Žmogutis po žabangus savo neprietelių, kaip vabalėlis po vortinklius Tat. Nesa piktieji, gerųjų nekęsdami, aniemus žabangus spendžia, kur tiktai primano BPII422. Kytriaus iš tiesos niekas nebūtų galėjęs žabangus spęsti Kristui, kaip šisai Herodas spendęs yra BPI108. Kurie nor pralobt, impuola ing pagundas ir ing žabángus velino DP155. Kas gal ižsakyt visus vylius ir žabángus šatono, kuriuos visur o visur spando, idant mus praryt galėtų? DP220. Žinai tu ir apie visus, kuriuos man paspendė žabangus anta kelio neprieteliūs PK99. Žabangai jų tur sudriksti, ir pikts mokslas tur išgaišti Mž339. Jau anie jo žabangai aklystos, nekalbėjimo ir kurtystos bus nuog mūsų attolinti MP121. Yra tai jų žabangai, kuriūse nor mus sugauti, užsimovę ličyną savo tikybos S.Dauk. Štai į kokius žabangus lobių geidavimas žmogų įpainioja Kel1865, 123. Kur norint mane regėjo, tenai žabangus padėjo SGII63.

Ką reiškia žodis žabangas? Visi terminai iš raidės Ž.