žabangas reikšmė

Kas yra žabangas? 1 žabángas sm. (1) KBII63, K, I, LsB526, OGLII300, FrnW, KŽ 1. Q174, CII444, H, H174, R, R133,226, MŽ175,301,461, S.Dauk, BzF201, Rtr, ŠT208 žr. žabangai 1: Į žabangą mesti N. Žabangėlis SD1145. Kūno geiduliai yra tinklai smerties, kuriais jis durnius sugauna taip paukštį su žabangu brš. 2. CI632, SD1145, KŽ pančiai, grandinės: Kaip žabangas ateis [paskutinio teismo diena] ant visų, ant žemės gyvenančių NTLuk21,35. 3. žr. žabangai 3: Mylėk taip kaip ir mus pačius, kurie labai mus neapkenta ir kurie mums žabangą spenda Mž52. Reik prieg tam jiem gerą turėti liudymą nuog prašalimų (=prašalūnų?), jeib neingipultų ing gėdą ir ingi žabangą neteisinykų Mž29. Smarkus tatai ant mūsų žabangas o baisi votis, o neest tasai nė vienas ant svieto, idant tuo priderančiai pasigirt galėtų, idant jo tas bjaurus gundinimas niekad krutint neturėtų MP110. Ir netarnausi dievamus jų, būtų nes tai tau žabangu Ch5Moz7,16. Ir pakūtavotų iš žabango velno, apkalti būdami nuog jo ant valės jo Bt2PvTm2,26. Girtybė yra tai tikriausias velnio žabangas TS1903,1b. ^ Nesa ateis kaip žabangas arba kaip vagis naktį, kad netikėsitės, ant veido žemės DP16.
2 žãbangas sm. (1) vėjavaikis, pliuškis, pludungis: Toks didelis žãbangas, o potrų nemoka Šts. ^ Vėžys arklį pabalnojęs į čibulių drangas, o pats juokias išsivėpęs kaip koksai žabangas LLDI363(Škn).

Ką reiškia žodis žabangininkas? Visi terminai iš raidės Ž.