žiopla reikšmė

Kas yra žiopla? žiópla sf. (1) Š, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, Nt, žioplà (4) K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ 1. žr. 1 žioplė 1: Ka gausi į žióplą, tai tylėsi Štk. ^ Uždaryk žióplą – varna įlėks Jnš. 2. žr. 1 žioplė 3: Taip nepuikiai stova sijonas su tokioms žióploms Žd. 3. scom. Q340, B, R, MŽ, P, Kos59, D.Pošk, S.Dauk, N, M, L menk. kas nieko neišmano, žioplys, vėpla: Žiopsok kaip žiópla išsižiojęs J. Žiópla buvau ir būsu – vis nerandu Krš. Aš sau kaip žiópla eitu Pln. Nusakau, su pirštu parodau – iš žióplos vis žiópla! Ds. Žióplos tokie esat, čia nė[ra] ko bėgti Žd. Žiópla toks žmogus eina Grd. Žiópla velnių, daba juoko nepriema! Sd. Žiópla, ko čia parnešei – taukų, o sviesto prašiau, išleisk kur vyrą Krš. Sako, ana buvo žiópla paskutinė Trk. Gerai gerai ka neištižęs, ne žiópla Trk. Iš žióplų veislės – kur eina, vis pražuvusi Rdn. Aš už mokslą piningus mokėjau, o kita kokia žiópla veizės ir išmoks Sd. Tokiam žióplai neinsakysi: čia pasakei, čia anas ažmiršo Trgn. Kunigas išbarė zakristijoną, kad toks žiopla, ir parvarė atsinešt gesiklio LTR(Dkk). Pasakoja pavyzdį: vienas svetimas žiopla gatvėje atsivožęs piniginę, o žulikas tuojau už jos stvėręsis, ištraukęs ir pasileidęs bėgti Vaižg. Eik eik, žiópla, an kumelės joji – kumelės ieškai (juok.) End. ^ Ko čia žiopsai kaip žiopla, kad varna dantis prišiktų LTR(Pp).

Ką reiškia žodis žioplas? Visi terminai iš raidės Ž.