kraitis reikšmė

Kas yra kraitis? kraĩtis sm. (2), kraitìs sf. (4); CI511 1. Lex26, R, MŽ109,262, N, K, Kos46 nuotakos turtas (audeklai, drabužiai, baldai): Kloti dukrai kraĩtį iš drabužių, krauti pasogą iš pinigų, skirti dalį iš gyvolių J. Kraičio sąvoką apima visa tai, kas sukrauta skryniose, t. y. audeklai, drobės, rankšluosčiai, staltiesės, taip pat namų apyvokos daiktai bei baldai rš. Kelias skrynias kraičio priklo[ja] VoL194(S.Dauk). Duktė, nesuklojusi kraičio, nemiegta pakaičio VP13. Kraĩtį davė kap vienturtei (didelį) VšR. Parsivedė žmoną su dideliu kraičiu Grž. Tėvas į kraĩtį davė pavažiuotės ratelius Dr. Be kraičio SD191. Išeik išeik, mano močiute, atskirk manei kraitelį JV578. Žalių rūtų vainikelis – tatai mano yr kraitelis D70. Nėr man mamužės kraiteliui kloti KlpD48. O kas ma[n] sukraus aukštąjį kraitelį? JD438. Aš atvažiuosiu šešiais bėrais žirgeliais, tai aš išvešiu jos aukštąjį kraitelį JV245. Veža ... mano kraitužį ... dvejais trejais rateliais RD1. Tavo didis kraitužėlis, bus bagotas bernužėlis (d.) Plv. Ar sukrovė kraitužėlį, ar pilnos skrynelės? JV227. Duos man tokį kraitį MT225. | prk.: Parsinešiau visą kraĩtį (visus turėtus daiktus: dalgį, kalukus, bobelę) Rs. ^ Be kraičio mergos nė velnias nejos PPr292. 2. J, Dglš šiaudinis kubilas javams pilti, drabužiams laikyti, kraitkubilis: Du didžiuosius kraičiùs pripylėm kviečių Trgn. | Šmakš šmakš sudėjo visus savo daiktus, drapanas, skepetas į skrynias ir kubilaičius, vadinamus kraičiai M.Valanč. Šitam kraity rūbai stovi Lp. 3. kraitelė: Kap aš einu in veselią, prisdemu pilną kraĩtį sūrio, sviesto, kvietinių Lz. 4. kraitis, kraitinė skrynia: Plonai verpta, tankiai austa, viduj marių plausta, saulės take klojėta, aukso krėsle kočėta, giliai kraičiuos padėta (d.) Prng. 5. doklas: Pripešiau šieno pilną kraĩtį Slk. Neradau naujos kraitiẽs Dkšt. | į jį telpantis kiekis: Atnešk vieną kraĩtį šieno Dkšt. 6. kraitvežys: Kraĩčiai veža šarvą (kraitį) Rdm. Tai bagota marti: ir kraičiùs tokiais gražiais abrūsais apdovanojo Rdm. ◊ gývas kraĩtis mergautinis vaikas: Kas ją ims su gývu kraičiù?! Srv. Jei kuri mergaitė pasigaudavo gyvą kraitį, kunigaikštis liepdavo vaitams ištirti, kas labiaus kaltas rš.

kraitis sinonimai

Ką reiškia žodis kraitkubilis? Visi terminai iš raidės K.