patranka reikšmė

Kas yra patranka? 1 patránka sf. (1), pãtranka (1) Rgv, patrankà (3b) K 1. nelygumas, akmuo kelyje: Ant kelio daug patránkų yra Ilg. 2. K grublėtas, kratus kelias.vieta, kur labai krato, tranko: Atsisėdo ant pačios pãtrankos (ratuose ant ašies), net pakaušy smagenai juda Ėr. 3. K primuštas skaudulys: An mano delnų vienos pãtrankos nuo tų linų kūlimo Rdm. Tokia kietuma eit, net pasimušiau pãtranką an kojos Rdm. 4. vėzdas, pagalys žuvims svaiginti (trenkiant į ledą): Pasiimk pãtranką, eisim žuvų mušt Vs. 5. KI578 trinka malkoms kapoti. 6. kar. artilerijos pabūklas: Prieštankinės ir priešlėktuvinės patránkos NdŽ. Priešas be paliovos šaudė iš patrankų rš. Už miško baubė ir dundėjo patrankos rš. ^ Iš patrankos į žvirblius nešaudoma rš.
2 patránka scom. (1) Rdm triukšmadarys, padauža, nenuorama: Tas patránka nedavė ramybės visą naktį Klvr. Visur trankosi ir trankosi kai koks patránka Snt. Tu patránka nesitrankęs! Vlkv. Baisi patránka iš tavęs, mergel! Alk. Niekad nenustygsta lyg koks patránka Ig. Aš toks patránka buvau, Amerike dešimt metų buvau Šl. | Patránka (nerimta mergina) kokia tai jau eis, bi tik vyrą gaut, o gera tai jau ne – tiek vaikų [to našlio]! Rd.
3 patrankà sf. (3b) K, patránka (1) KII122 zool. 1. R, B, K kirmėlė, vikšras: Su juodu plauku kirmuo būs patránka J. Kad kopūstus patrankos, arba kirmėlės, neėstų, reikia juos tris pėtnyčias kaupuoti (priet.) LTR. 2. Lex51, CI973 kinivarpa, kirmgrauža. 3. R kandis. 4. B jonvabalis.

patranka sinonimai

patranka junginiai

  • Aliochino patranka, Caras (patranka), Kalnų patranka
Ką reiškia žodis patrankas? Visi terminai iš raidės P.